För alla intresserade av kopplingen mellan nanoteknologi och IoT kommer här ett tips! Internet växer i takt som nanosensorer och nanoteknik i högre grad är anslutna till konsumentenheter för insamling, bearbetning och utbyte av data med slutanvändarna.
INL i Braga, Mobile Heights och Material Business Center i Lund anordnar en konferens i Braga, Portugal. För mer information och registrering, klicka här