Packbridge står för förpackningskompetensen i ett Cosmefinansierat projekt som heter AdPack (Advanced Packaging). Med oss i projektet finns ett nanokluster från Tjeckien, ett plasmakluster från Tyskland, ett plastkluster från Belgien och ett livsmedelskluster från Portugal. Tanken är att utreda behoven hos användare av livsmedelsförpackningar och hitta lösningar i förpackningsindustrin. Avsikten är dessutom att initiera nya samarbeten över nationsgränserna mellan företag som vill utveckla nya, avancerade och smarta lösningar.

I samband med Top Packaging Summit by Packbridge besökte de internationella klusterledarna Sverige. Via konferensen fick den i nyttig inblick i vad som händer i förpackningsindustrin just nu och vilka krav och önskemål som till exempel handeln har. Dessutom gavs utmärkta tillfällen att nätverka och diskutera med representanter från värdekedjan.

Under dessa dagar hann vi dessutom med ett besök på Smurfit Kappa i Eslöv som tillsammans med etikettproducenten Beneli berättade om utveckling och hur man upplever behoven hos kunderna. Dessutom gav man intressanta inblickar i den senaste tekniken med smarta kylställ av wellpapp och etiketter med smarta funktioner.

Ett besök med rundvandring på ESS och MAX IV stod också på programmet.