IUC är involverade i ett projekt för cirkulär ekonomi tillsammans med Region Skåne. Målet är att identifiera affärsmodeller för cirkulär ekonomi som används av företag och även identifiera möjligheter att sprida sådana affärsmodeller till fler företag och få de företag som driver cirkulär verksamhet att växa.

Den 17 mars arrangerar IUC ett seminarium på temat.

Intresserad? Läs mer om programmet här.