Ursäkta! Vad står det på förpackningen? 

Förpackningar blir mindre men informationskraven blir större. Det huvudsakliga syftet med informationen på förpackningen är att informera konsumenten om produkten är tjänlig eller inte och samtidigt ge tillräcklig information för att hen ska kunna göra egna och säkra val. Det är av yttersta vikt att informationen finns tillgänglig men behöver allt tryckas på förpackningen? Här finns en utmaning. Har du en bra lösning så bör du dela med dig av den på OpenUp och dessutom få chansen att vinna tretusen kronor.

Ursäkta, vad står det på förpackningen? Så känns det nog för många när de försöker läsa vad som står på många av dagens förpackningar.

Förpackningar blir mindre men informationskraven blir större. Det huvudsakliga syftet med informationen på förpackningen är att informera konsumenten om produkten är tjänlig eller inte och samtidigt ge tillräcklig information för att hen ska kunna göra egna och säkra val. Det är av yttersta vikt att informationen finns tillgänglig men behöver allt tryckas på förpackningen?

 

Utmaningen
På senare tid har lösningar på informationskraven varit allt från större bipacksedlar till mindre typsnitt som både skapar mindre marknadsföringsyta och gör det svårare för konsumenten att läsa och erhålla rätt information.

Hur kan ny teknik som till exempel tryckt elektronik, sensorer, appar och QR-koder anpassas för att lösa detta problem? Vad har du för idéer?

 

Varför ska du bidra?
Du är intresserad av att förändra hur vi i dagsläget interagerar med förpackningar och har en intressant idé. Som motivation kommer vi att lyfta fram det bidrag vi anser vara mest intressant att stå som vinnare av utmaningen samt uppmärksamma dig under  Skåne Innovation Week. Det finns även en prissumma på 3000 kronor.