Under 2014 ökade den globala e-handeln med 20 procent och förväntas öka mer framöver. Konsumenten förlitar sig mer på rekommendationer från vänner och använder mobilen eller datorn som skyltfönster och köpmetod. Nya online baserade tjänster som förenklar dina inköp och special anpassar olika lösningar baserat på din profil och livsstil ökar till exempel olika matkassar och ”virtual personal shoppers”.

Konsumenter kommer längre från de klassiska köpbeslutet där förpackningen alltid har setts som det viktigaste kommunikationsmedlet för att övertyga till köp.

Det sägs att förpackningen har några få sekunder på sig att locka konsumenten till ett köpbeslut. Konkurrensen på hyllorna är hård och design, form och färg har varit de viktigaste argumenten fram tills nu. Men hur påverkas detta av en ökad e-handel? När konsumenter utsetts för reklam baserat på deras profiler och sökbeteenden samt rekommendationer från deras vänner och företag. Behöver jag verkligen en förpackning som lockar till köp? Räcker det inte med en brunlåda?

Tvärtemot! Dessa helt nya beteende sätter helt nya krav på framtidens förpackningar. De ska inte bara klara av allt den redan gör, varumärkesupplevelse, säkerhet… utan även hantera risken, som tidigare låg hos konsumenter, att transportera produkten hela vägen hem samt tillbaka om konsumenten inte är nöjd.

Varumärkesägare och förpackningsdesigners måste i allt större grad börja tänka i nya banor kring sina förpackningar. Den design som fungerar på butikshyllan fungerar inte självklart på nätet. En vit förpackning kan till exempel stå fram på ett bra sätt på hyllan, men är ofta misslyckad på en datorskärm där den blir blek och ”försvinner”. I vissa fall är förpackningen mer viktig på nätet än i butiken. Både stora och små varumärken är typiskt representerad med en produkt och det är svårt, för att inte säga omöjligt, att bygga de stora skyltningarna med förpackningar som man gör på butikshyllan och som på ett automatiskt sätt bekräftar de varumärket.

Problemet som kan uppstå är att konsumenten vid en ny design, anpassad för nätet, inte känner igen sitt favoritmärke eftersom det inte ser ut som det brukar göra i butiken.

När nu e-handel växer för att man söker bekvämare och enklare sätt att handla på så kan förpackningsindustrin stödja detta genom att också göra förpackningen smartare och underlätta konsumtionen. Kanske intresset för e-handel kan vara vad som behövs för på allvar att få igång intresset också för smarta och intelligenta förpackningar. En temp mätare på matkassen visar att den inte stått för varmt. Eller den sitter kanske rent av på mjölkförpackningen. En holografisk etikett som bevisar att innehållet verkligen är vad jag förväntar mig eller kanske tryckt elektronik som ger mig mer information genom telefonen. Det handlar om ”delivery” och om att bygga upp förtroende när man inte valt de faktiska varorna själv.

/ Packbridge