Regeringens lanserade nyligen sin nyindustrialiseringsstrategi för Sverige som ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. Enligt rapporten finns det en bild av att industrin minskar i betydelse för Sverige men när de industrinära tjänstejobben räknas in är det tydligt att Sverige fortfarande är en industrination. Industrin står då för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet.

Sverige ligger långt framme när det gäller förpackningar, både när det gäller forskning och utveckling eller produktion och export. För att ge ett perspektiv kan man jämföra användningen av konsumentförpackningar som beräknas till 1,3 procent av den totala europeiska konsumtionen med produktionen av densamma som är cirka 4,5 procent.

Dock står industrin inför en digitaliseringsvåg och produktionen av förpackningar behöver bli allt mer förfinad och automatiserad. Hög effektivitet och automatisering är närmast ett måste för att vara konkurrenskraftig som konverterare. Nya tekniker ger nya möjligheter och lönedelen i produktionen blir inte lika tydlig när automatiseringen ökar. Robotar gör mer jobb och blir allt mer avancerade. Begreppet ”Black Factory” har funnits under många år, det vill säga produktion helt utan personal, men blir det någonsin en realitet? Om inte, hur kommer människan och maskinen att kommunicera för att göra produktionen enklare?.

Industrirobotarna har blivit billigare, smartare, enklare att programmera och säkrare sedan de första dök upp på 70-talet. Nya tekniker som 3D-printing möjliggör snabbare prototypframtagning och digitaltryck eller hybridmaskiner som kombinerar traditionella tryckmetoder med det digitala öppnar nya möjligheter. Det är troligt att nya tekniker kommer att göra det möjligt att tillverka smarta produkter i nya former som vi inte sett tidigare.

Vi bjuder därför tillsammans med automationsklustret Automation Region, och THINGS in till en dag i Stockholm där expertis, innovatörer och företagare möts för att utveckla förpackningsindustrin. Du som deltagare får en unik möjlighet att inspireras och bidra till en ljus framtid för Sveriges förpackningsproduktion.

Läs mer om eventet här

/Packbridge