ÅR Packaging Group har träffat en överenskommelse att förvärva MeadWestvaco Corporations europeiska enheter för tillverkning av förpackningar till branded products.

”Förvärvet är ett tydligt budskap till marknaden att vi är en stark och långsiktigt viktig förpackningsleverantör”, säger ÅR Packagings VD Harald Schulz.

Överenskommelsen med MeadWestvaco innefattar bland annat tre anläggningar i Österrike (Graz), Polen (Krakow) och Ryssland (Moskva). Den sammanlagda omsättningen för de berörda enheterna är 146 miljoner euro (ca 1,4 miljarder kronor).

Förvärven innebär att ÅR Packaging förbättrar sin geografiska täckning och får en starkare närvaro i länder, som är väl positionerade för att betjäna marknaderna i östra och sydöstra Europa.

Affären innebär att ÅR Packaging Group blir topp tre i Europa och når en nettointäkt på cirka 550 miljoner euro (ca 5,2 miljarder kronor), säger Harald Schulz.