Paul Earnshaw är förpackningschef på Tesco, en av världens riktigt stora förpackningsförbrukare. Vi är mycket glada över att vi lyckats får honom att komma till årets Top Packaging Summit by Packbridge där han kommer att ge sin och därmed också Tescos syn på förpackningarnas betydelse i handeln.

”Vi vet ju alla så klart att förpackningar är viktiga ur många aspekter, inte minst viktiga är de ur konsumentsynpunkt. Våra konsumenter ska älska våra produkter och därmed även förpackningarna. Vårt fokus måste ligga på konsumenten, inte på vad våra leverantörer gillar, eller vad våra inköpare tycker om, eller för den delen vad nördar som jag själv gillar”, säger han.

”Jag kommer att försöka illustrera varför alla våra känslor måste beröras av förpackningen, jag kommer att visa ett intressant exempel på innovation som använder existerande teknik och jag kommer dessutom att peka på några trender och konsumentbehov”.

”Avslutningsvis ska jag också försöka berätta om hur man lyckas få in en innovation i handeln, jag vet att många innovatörer med rätta ser det som mycket svårt, men jag kanske kan ge några tips.

Från Marks & Spencer kommer Kevin Vyse som ansvarar för handelsjättens livsmedelsförpackningsteam. Han kommer att lägga mycket fokus på den cirkulära ekonomin och hållbarhet och visa på hur M&S anpassar sig till detta.

”Cirkulär ekonomi och hållbarhet har många definitioner och det visar på den komplexitet och förvirring som råder kring ämnet”, konstaterar han.

”När vi tar material från jorden måste vi maximera användningen av dem och när vi gjort det och utnyttjat all potential måste vi återföra dem jorden på ett ofarligt sätt. Det här gäller även förpackningar, de måste designas varsamt med sikte på framtiden”.

”På Marks & Spencer jobbar vi kontinuerligt med att förändra våra förpackningar så att de kan möta hållbarhetskraven. En kommande utmaning är att få med hela leveranskedjan i detta tänk”.

”Det är min avsikt att reda ut de här tankarna via min presentation på Top Packaging Summit by Packbridge”.