Europeisk samlingsmonter på FoodTek China

FoodTek China är en internationell och årligt återkommande livsmedelsproduktions mässa. Den äger rum i Shanghai mellan den 12-14 juli i år, 2017. Är du intresserad av att ställa ut på denna mässa i en Europeisk samlingsmonter? Anmäl dig här. Deltagandet är kraftigt...
Klusterbesök från Baltikum

Klusterbesök från Baltikum

Under en solig oktoberdag fick vi besök av ett antal kluster och industriella nätverk från de baltiska staterna. Det handlade om fyra livsmedels-, ICT- och logistikkluster från Lettland och Estland samt en science park från Blekinge, Netport. De var här för att knyta...
Packbridge en av tre internationella talare på konferens i Sydkorea

Packbridge en av tre internationella talare på konferens i Sydkorea

Sedan ett antal år har Packbridge ett MoU-avtal med Foodpolis i Sydkorea. Foodpolis är en nationell jättesatsning inom livsmedel och förpackningar där mycket handlar om hållbarhetsfrågor och bioekonomi. Packbridge fick tidigare i höst en inbjudan att komma och tala om...
AdPack på besök i samband med Top Packaging Summit by Packbridge

AdPack på besök i samband med Top Packaging Summit by Packbridge

Packbridge står för förpackningskompetensen i ett Cosmefinansierat projekt som heter AdPack (Advanced Packaging). Med oss i projektet finns ett nanokluster från Tjeckien, ett plasmakluster från Tyskland, ett plastkluster från Belgien och ett livsmedelskluster från...
Packbridge var på klustermöte i Warszawa

Packbridge var på klustermöte i Warszawa

Den årliga sammandragningen av europeiska och industriella kluster var i år förlagd till Warszawa. Här samlades 150 kluster från snart sagt alla europeiska länder.  Syftet är konkret att se till att nya kontakter knyts och att försöka få dessa till att utmynna i...