Affärsmodeller för cirkulärekonomi – seminarium i Malmö

Affärsmodeller för cirkulärekonomi – seminarium i Malmö

IUC är involverade i ett projekt för cirkulär ekonomi tillsammans med Region Skåne. Målet är att identifiera affärsmodeller för cirkulär ekonomi som används av företag och även identifiera möjligheter att sprida sådana affärsmodeller till fler företag och få de...

Europeisk samlingsmonter på FoodTek China

FoodTek China är en internationell och årligt återkommande livsmedelsproduktions mässa. Den äger rum i Shanghai mellan den 12-14 juli i år, 2017. Är du intresserad av att ställa ut på denna mässa i en Europeisk samlingsmonter? Anmäl dig här. Deltagandet är kraftigt...

Det senaste om Nano på konferens i Portugal

För alla intresserade av kopplingen mellan nanoteknologi och IoT kommer här ett tips! Internet växer i takt som nanosensorer och nanoteknik i högre grad är anslutna till konsumentenheter för insamling, bearbetning och utbyte av data med slutanvändarna. INL i Braga,...