European Bioplastics är en organisation som samlar bioplastbranschen i Europa. Organisationen har funnits sedan 1993, då hette man IBAW. Genom åren har medlemsantalet ökat och idag är drygt 70 företag anslutna. Man är både en nätverkande- och en lobbyorganisation och har sitt huvudkontor i Berlin. Den årliga European Bioplastics Conference samlar mellan trehundra och fyrahundra deltagare över två dagar. Förra året arrangerades den i Bryssel, i år är den tillbaka i Berlin.

Tillväxten för bioplastindustrin är snabb, fram till år 2018 väntas produktionen av bioplaster att öka globalt med fyrahundra procent och närma sig sju miljoner ton. Det finns anledning att tro att EuB också kommer att öka.

Packbridge har nu inlett ett nära samarbete med EuB genom att bli medlem hos dem. Samtidigt har de blivit medlemmar i Packbridge.

– Den nordiska marknaden är av stort intresse för bioplastindustrin och därför är det viktigt för oss att etablera en bra kontakt med vad vi ser som den viktigaste förpackningsorganisationen i Norden, nämligen Packbridge. Bioplast används naturligtvis inte bara i förpackningsindustrin, den används i stort sett i alla industri, men förpackningar har alltid varit, och fortsätter vara, en viktig industri för branschen, kommenterar Kristy-Barbara Lange som är vice vd på European Bioplastics.

– Vi har också etablerat en god kontakt med Nordiska Bioplastföreningen, den nya branschorganisationen i Norden, och sammantaget ser vi fram emot att kunna bidra med nyttig information och samtidigt få intressant feedback.