Internationella kvinnodagen till ära skålade ett femtiotal förväntansfulla och glada deltagare på årets första fempack i alkoholfri bubbel. Platsen var Tetra Pak i Lund och på agendan fanns ett ambitiös och framåtsträvande tema – att skapa den mest innovativa, kreativa och hållbara förpackningsvärdekedjan i världen!

Cirkularitet inom värdekedjan var huvudfrågeställningen och först ut bland talarna var Christina Appelgren, kommunikationsdirektör på Tetra Pak som välkomnade och gav en introduktion till hur Tetra Pak jobbar med hållbarhet i sina led.

I enlighet med Packbridges nya eventkoncept så delades åhörarna upp för att sedan gruppvis ta del av olika presentationer på runt 20 minuter, något som uppskattas av både åhörare och talare. I stället för sitta sig igenom ett antal presentationer förflyttar man sig till olika stationer och håller sig pigg och alert. De mindre grupperna öppnar upp för att deltagarna ställer fler frågor och många gånger blir presentationerna mer av en dialog. För att få bättre interaktion och utbyte av kunskap mellan presentatörerna och deltagarna så uppmanar vi talarna att presentera utan Power Point.

Nästa talare var Annika Olsson, Rektor för Campus Helsingborg, Lunds Universitet som berättade om praktiska verktyg för att flytta fram våra positioner för en mer hållbar värdekedja. Hon lyfte även hur smart förpackningsdesign skapar förutsättningar för hållbar utveckling.

Helena Lindh, Environment Executive på Tetra Pak berättade om deras miljöarbete och hur de aktivt arbetar med cirkularitet som en integrerad strategi.

Slutligen presenterade Elin Li, Business Development Director Cartonboard på BillerudKorsnäs om hur de utmanar den konventionella synen och utvecklingen av förpackningslösningar för en mer hållbar framtid.

Sammanfattningsvis satte sig deltagarna sig ner i respektive grupper och diskuterade vad de tagit med sig från dagen. Det lyftes fram att nätverket vill fortsätta belysa frågan om cirkularitet men för att ta nästa steg behövs input från fler aktörer i periferin kring värdekedjan. Således vill nätverket även bjuda in aktörer såsom materialseparation, återvinning, politiker och offentlig sektor. Den cirkulära frågeställningen berör alla parter och krävs engagemang och förståelse genom hela värdekedjan.

Nästa fempack arrangeras på förmiddagen den 19:e april i samklang med Packbridges årsmöte.

 

Om fempack:

Fempack är Packbridge senaste nätverk som riktar sig mot professionella kvinnor som jobbar med förpackningar. Nätverket representerar av hela värdekedjan kring förpackningar, från materialproducenter till återvinning. Fempack nätverket är stöpt i samma Packbridge anda som våra andra events med målet att öka kunskapsutbyte och att jobba mot en mer innovativ och hållbar utveckling.