Allan Dickner, IKEA

Packbridge har besökt en av våra större medlemmar, IKEA i Älmhult och diskuterat framtida samarbeten. Hos IKEA är förpackningen lika viktig som produkten.

Det nya produktutvecklingscentrat IKEA Democratic Design Centre i Älmhult är stället där designers, forskare och ingenjörer från hela världen möts över varje aspekt i värdekedjan, från den kreativa fasen till färdig produkt.

Och här är förpackningen lika viktig som produkten. Förpackningen är helt enkelt en del av produkten, förklarar Monica Towman och Allan Dickner när Johan Mårtensson och Per-Stefan Gersbro, Packbridge visas runt i designcentrat. Här skapas minst 2000 unika produkter varje år. Här ligger också ansvaret för förpackningsutvecklingen.

Med 315 varuhus i 27 länder och 30 miljarder EUR i omsättning fördelat på närmare 9500 produkter är det en komplex uppgift att designa förpackningar. Varje år tillkommer dessutom 2000 nya produkter. Hållbarhetsaspekten är central och om underförpackat inte får förekomma är överförpackat också något som skall minimeras. Man eftersträvar enkla material som lätt låter sig återvinnas och allra helts från förnyelsebara råvaror.

Göra förpackningar är inte rocket science, men att hitta balansen mellan alla kravställarna är en stor utmaning. Här är kunskapen om IKEAS hela värdekedja nödvändig. IKEA använder 3 miljarder förpackningar om året. Det är en mäktig uppgift att hantera alla specifikationer.

Kanske kan Ingvar Kamprads ord på väggen tjänstgöra som inspiration:

Det mesta är ännu ogjort – underbara framtid!