Intresset för förpackningar är stort inom Lantmännen, både från ett användar- och ett råvaruperspektiv. Den 17 februari var ett 40-tal personer inbjudna till HK i Stockholm för ett tematiskt forum kring förpackningar och material. Dessa kom från olika håll i koncernen, med den gemensamma nämnaren att de arbetar med förpackningar och olika typer av råvaror, som är eller skulle kunna vara aktuella som förpackningsmaterial.

Syftet med dagen var att presentera och diskutera hur man inom Lantmännen jobbar med förpackningar och material samt ge exempel på vad som pågår och få inspel och inspiration från externa aktörer gällande trender, konsument, funktionalitet med mera.

Bland de externa presentatörerna märktes Fredrik Rosén och Mikael Gällstedt, Innventia, Fredrik Svalstedt, Pond, Tim Nielsen, SP Food and Bioscience samt Per-Stefan Gersbro, Packbridge, som också var moderator under dagen.

En slutsats var att det finns stora synergier i ett utökat samarbete kring förpackningar och material, såväl mellan Lantmännens bolag och divisioner som externt med leverantörer. Detta kommer framöver att ha hög prioritet.