Packbridge var inbjuden att tala på ett seminarium på matspillstemat. Evenemanget arrangerades av VIFU, ett danskt livsmedelskluster, och samlade ett tjugotaltal medlemmar denna soliga junidag.

I publiken fanns i princip hela värdekedjan och Felix Helander fick tillfälle att tala om förpackningens roll för att minska matsvinnsproblematiken. DTI, Dansk Teknologisk Institut, hade också en representant på talarlistan som talade om pågående projekt med samma syfte.

På det hela taget var seminariet mycket lyckat med bra och relevanta diskussioner.