Dr. Björn Jacobsen, foodRegio Lübeck, samkörde seminariet från Skype tillsammans med Felix Helander

Packbridge och det tyska livsmedelsklustret foodRegio arrangerade nyligen en workshop med deltagande av förpackningsindustrin och varumärkesägare. Det var en del i ett större, EU-finansierat projekt som ska hitta framtidens livsmedelsförpackningar.

I Lübeck finns foodRegio, ett aktivt livsmedelskluster som Packbridge har ett nära samarbete med sedan flera år. För närvarande har man ett EU-finansierat projekt på gång som ser på hur framtidens livsmedelsförpackningar kommer att se ut. Underlag för en slutlig rapport i början av sommaren samlas bland annat in via workshops i Tyskland, Sverige och Spanien och även konsumenter kommer att få en chans att säga sitt. På de workshop man arrangerar deltar representanter från förpackningsindustri och varumärkesägare.

Den 4 mars samlades ett tiotal representanter för dessa industrier på Media Evolution City i Malmö för en workshop under delad ledning av foodRegio och Packbridge. Under fem timmar ventilerades frågor kring framtidens förpackningsindustri på ett mycket strukturerat sätt baserat på underlag och metodik framtagen av foodRegio. Nästa steg är en motsvarande workshop i Barcelona under våren.