Packbridge kommer tillsammans med tyska FoodRegio att arrangera en workshop där vi vill diskutera framtidens livsmedelsförpackningar. FoodRegio är ett livsmedelsnätverk baserat i Lübeck.

Fokus blir pågående trender och vad vi kan förvänta oss både från behovssidan och vad som kommer att bli möjligt att göra under den närmaste framtiden. Målet är att beskriva framtida krav från marknaden, det vill säga livsmedelsprodcenters framtida behov, och vad som händer inom förpackningsindustrin för att möta dessa.
Detta är ett samprojekt med FoodRegio och en rad workshops kommer att genomföras, de flesta i Tyskland och med livsmedelsproducenter.