Hans Hedlund är en uppfinnare och entreprenör som gärna jobbar med förpackningsfrågor. Bland annat har han en intressant lösning på öppningsbarhet av förpackningar, han kallar det ”ett hål som inte är ett hål”. Med denna lösning ställer han bland annat upp i OpenUps utmaning ”Please Release Me”. Dessutom tar nu HA Innovationen steget in som medlem i Packbridge.

Välkommen!