Caroline Brandt, Caroline Dimberg & Eva Norling Gersbro

Öppen innovation, co-creation och voice of the customer diskuteras på många håll inom företagsvärlden. De flesta inser att all kunskap inte finns inom företaget utan att det finns en god chans att andra också har bra idéer. Men hur ska man förhålla sig till immateriella rättigheter och hur mycket vågar man öppna upp.

Packbridge har under snart 3 år, med hjälp av finansiering från Tillväxtverket, drivit projektet Konsumentdriven öppen innovation av livsmedelsförpackningar. Ett viktigt resultat av projektet är OpenUp (letsopenup.se), en webbaserad plattform som personer kan använda för att tillsammans lösa utmaningar och diskutera idéer som rör livsmedel och förpackningar. Projektet genomförs i samarbete med Livsmedelsakademin och plattformen används idag av 800 personer. OpenUp är en digital mötesplats för personer som arbetar inom livsmedels- och förpackningsbranschen och framför allt öppen för konsumenter för att stimulera samskapande, så kallad co-creation.

Under våren gör Caroline Brandt och Caroline Dimberg sitt examensarbete på Livsmedelsakademin. De studerar industriell ekonomi, med specialisering inom affär och innovation, på Lunds Tekniska Högskola. De kommer bland annat att titta på vilken typ av personer det är som involverar sig och vilka incitament som driver dem. Målet är att examensarbetet ska ge underlag till vidareutvecklingen av OpenUp. Examensarbetet beräknas vara klart i slutet av maj.