Packbridge Research Forum 2015 handlar om den förpackningsrelaterade forskning som pågår på universitet och forskningsinstitut. Vi har engagerat en rad intressanta talare som kommer att täcka ämnet både från den rent tekniska sidan men också ur konsumentens synvinkel.

I Lund den 7 maj och på Medicon Village kommer vi att höra representanter från Chalmers tala om sitt arbete med nya material baserade på icke-fossilt material, cellulosa. Detta är också ett ämne som täcks av SLU som arbetar med att utforska möjligheterna att använda gluten som bas för ett nytt material.

Vi kommer att höra om de senaste framstegen på områden som nanoteknik och om möjliga användningområden för grafen från talare från LTH och Chalmers. En representatnt från Invest in Skåne kommer att tala om de nya möjligheterna kring ESS i Lund.

Kopnsumentens undermedvetna beslutsprocess får vi lära mer om genom en talare från Copenhagen Business School och en talare från LTH kommer att dela med sig av resultaten från ett forskningsprojekt kring det faktiska värdet en förpackning skapar.

Dessutom kommer talare från Innventia, danska DTI och finska VTT.

För mer information och bokning gå till PackbridgeResearchForum.com. Boka redan nu en plats på en riktigt intressant och spännande dag med ledande forskare från universitet och forskningsinstitut. Utan kostnad för alla Packbridge medlemmar.