Johan Mårtensson har nu varit vd för Packbridge i drygt ett år och tidningen nord emballage har tagit fasta på det och gjort en längre intervju med honom. I artikeln berättar Johan om statusen för Packbridge i dag och om hur vi har förändrats under hans ledarskap. Att förstå medlemmarna bättre är en viktig del idag plus en vidareutveckling av våra event där mycket handlar om att aktivera deltagarna. Aktivitet är viktigt enligt Johan. ”Ett medlemskap är som ett gymkort – är man inte aktiv händer inte så mycket” konstaterar han. Vi har också aktiverat oss inom projekt, både nationellt och internationellt.

Du hittar hela intervjun i tidningen nord emballage nummer 6 2016.