Packbridge har under hösten varit engagerade i Region Skåneprojektet Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom näringsliv Skåne. Bland de andra aktörer som varit engagerade i projektet finns Media Evolution, Almi Skåne, Drivhuset, Coompanion och Venture Lab.
Fokus har varit hur vi får jämställdhet att ske i praktiken och skapar lärande organisationer som vågar bryta normer och jobbar aktivt utifrån ett jämställt perspektiv.

Projektets aktörer har under hösten jobbat aktivt med att analysera sina verksamheter utifrån 4R – metoden och skaffat mer kunskap inom området. Nu är det dags att dela med sig av kunskapen och bjuda in andra att dela med sig av sina synpunkter.

Den 11:e december bjöd Region Skåne och Media Evolution in till en inspirationseftermiddag ledd av Helen Berg, Media Evolution.
Dagen inleddes med inspirationsföreläsningar och Packbridges Olof Nyström presenterade hur vi jobbat med projektet inför ett femtiotal deltagare.

Malmö Jämställdhetsbyrå pratade om vikten av att tänka nytt – ”för om vi gör som vi alltid gjort så får vi bara det vi alltid fått”.

Tillväxtverket pratade om vikten av ett öppet företagsklimat och presenterade en nationell strategi för lika villkor för företagare.

Almi Skåne presenterade hur de jobbar med att ge kvinnliga och manliga företagare som söker projektmedel lika villkor och jämlika bedömningsgrunder.

Dagen avslutades med en workshop där samtliga deltagare aktivt delade med sig av sina synpunkter.

Packbridge har inom ramen för detta projekt gjort en nulägesanalys av vår verksamhet, hur vi kommunicerar och representationen av talare på våra evenemang.
Vi är nu redo att ta projektet vidare till nästa fas och bjuda in våra medlemmar och partners att delta i diskussionen.

Under våren kommer vi att driva en utmaning i vår öppna innovationsplattform, OpenUp, samt organisera workshops och seminarier.