Mattias Bodell som varit verksam som förpackningsexpert, främst inom förpackningskonstruktioner, sedan år 2013, har tagit tjänstledigt för att i stället jobba med SCA Forest Products. Nu letar vi ersättare.

Från och med den 1 juni och fram till den 31 december 2015 kommer Mattias Bodell vid Packbridge North att vara tjänstledig. Mattias har varit verksam i projektet sedan starten 2013 och dessförinnan i projektet, Packaging Mid Sweden – Design & Prototyping Plattform, där han främst jobbat med förpackningsutveckling och strukturell förpackningsdesign. Sedan våren 2014 har han varit utlånad till SCA Forest Products AB till fyrtio procent men går nu alltså upp till heltid.

Som ett led i detta söker nu Packbridge North en ny medarbetare till kontoret i Sundsvall där arbetsuppgifterna kommer att vara riktade till det regionala näringslivet med syfte att marknadsföra Packbridge samt att vara med skapa event utifrån vad som näringslivet efterfrågar. Tjänsten kommer att vara i nivå om tjugo procent och om detta låter som en spännande utmaning ska ni snarast kontakta Stefan Söderberg på telefon 0702-76 77 26 alternativt på mail, stefan@packbridge.se.