Medlemsansökan

JA!

Vi vill vara med och göra Packbridge till en av världens ledande arenor för forskning, innovation, entreprenörskap och företagande inom området förpackningar för konsumentprodukter genom att delta i arbetet med att stärka nätverken och affärsmöjligheterna, attrahera talanger, driva på nya utbildningar, initiera ny forskning, delta i spännande internationella samarbeten och därigenom stärka branschens tillväxt i regionen.

Om avgiften och föreningen

  • Av medlemsavgiften utgör 1 000 kr medlemsavgift som tillfaller till Packbridge Ideell Förening och resterande del utgör serviceavgift till Packbridge AB och tillförs moms. Årsavgiften faktureras av Packbridge AB efter det att medlemsansökan godkänts.
  • Styrelse väljs samt verksamhetsplan och årsavgift fastställs på årsstämma under 1:a tertialet varje år.
  • Vi har tagit del av föreningsstadgarna och ansöker om medlemskap i Packbridge Ideell förening enligt nedan förkryssade alternativ.

 

Fields marked with an * are required