Packbridge utvecklas hela tiden och det senaste är att Region Västra Götaland är med och sponsrar oss. Under året kommer vi att arrangera fyra evenemang i regionen. Det första, digitalisering och förpackningar, hos Visutech i Mölndal. Visutech representerar HP Indigo i Norden.

Ett femtiotal engagerade personer fanns på plats för att ta del av upplägget som innebär uppdelning i grupper och rundvandring till de olika presentatörerna. Varje presentatör får alltså dela med sig av informationen flera gånger, och Power Point bilder är inte aktuella i sammanhanget.

Den här gången inleddes dock evenemanget av en gemensam sittning där Paul Randall från HP gav en initierad inblick i den digitala revolution som pågår inom produktionen av förpackningar.

Övriga presentatörer var Jesper Berthold från RISE (Innventia) som berättade om materialforskning och kopplingen till digitaltryck, Mats Winde som är grundare av och teknisk chef för Mediaköket, som berättade om hur design och produktion sker med hjälp av digitaltryck. Rickard Ådén från Visutech gav en rundvandring i demohallen där deltagarna fick se pressarna under produktion och ta del av deras prototyp tillverkning via en 3D printer. Tove Slettebo och Caroline Dahl från Nordvalls berättade om hur man utnyttjar den digitala trycktekniken inom läkemedel och konsumentprodukter.

Efter en lätt lunch var det dags för tjugo minuters grupparbete där grupperna diskuterade vad man plockat upp under dagen, och detta redovisades sedan kortfattat.

 

Intresserad av att se vad som hände under dagen? Se sammanfattningsfilmen nedan