I fyra år har Packbridges Felix Helander producerat den årliga rapporten ”The Swedish Packaging Industry – An Overview”. Istället för den årliga sammanställningen av läget på den svenska förpackningsmarknaden lanserar Packbridge nu en special om Etikett och Märkning. Det kommer snart liknande kortare rapporter även från de andra segmenten.
Man kan sammanfatta läget i segmentet etikett och märkning som gott. Segmentet som består av cirka 30 företag har haft en mycket god utveckling under de senaste 5 åren med en stark försäljningsökning. Under de senaste åren har vi sett några större företagssammanslagningar men också ny teknologi har introducerats som tar segmentet vidare till nya höjder. Vi kan se fram emot en spännande framtid för detta segment.
Rapporten distribueras gratis till alla Packbridge medlemmar och kan laddas ner på våra medlemssidor eller beställas genom olof@packbridge.se.