Visst är det lätt att reta sig på att det svårt att läsa texten på förpackningarna många gånger, inte minst gäller det baksidorna, där mängder av information trängs. Typsnittet är minimalt många gånger och det krävs starka ögon och perfekt ljus för att budskapen ska gå fram. Har du en idé om hur man kan lösa detta problem? Då ska du läsa vidare här!

Ursäkta! Vad står det på förpackningen?

Så känns det nog för många när de försöker läsa vad som står på många av dagens förpackningar.

Förpackningar blir mindre men informationskraven blir större. Det huvudsakliga syftet med informationen på förpackningen är att informera konsumenten om produkten är tjänlig eller inte och samtidigt ge tillräcklig information för att hen ska kunna göra egna och säkra val. Vad innehåller den, hur använder man den, hur doserar man, sista förbrukningsdag, etc? Det är av yttersta vikt att informationen finns tillgänglig men behöver allt tryckas på förpackningen?

På senare tid har lösningar på informationskraven varit allt från större bipacksedlar till mindre typsnitt som både skapar mindre marknadsföringsyta och gör det svårare för konsumenten att läsa och erhålla rätt information.

”Hur kan ny teknik som till exempel tryckt elektronik, sensorer, appar och Qr-koder anpassas för att lösa detta problem? Vad har du för idéer?”

Du är intresserad av att förändra hur vi i dagsläget interagerar med förpackningar och har en intressant idé. Som motivation kommer OpenUp att lyfta fram det bidrag man anser vara mest intressant att stå som vinnare av utmaningen, samt uppmärksamma dig under Skåne Innovation Week. Det finns även en prissumma på 3 000 kronor.

”Det här är en utmaning som är en del av Skåne Innovation Week 2015 – Skånes 7 kluster och klusterinitiativ”, säger initiativtagaren till utmaningen, Johan Mårtensson.

”Det är extra viktigt att peka på att sju kluster inom olika områden för närvarande lägger ut sina utmaningar, vilket gör det möjligt att komma i kontakt med helt ny kompetens för alla inblandade. Så tveka inte, har du en idé om hur man borde kunna lösa informationsbehovet på förpackningar, dela med dig av dina tankar. Det behöver inte vara färdiga lösningar, en idé kan så fröet till ett helt nytt upplägg.

Du hittar mer information här:
Skåne Innovation Week – Skånes 7 kluster och klusterinitiativ