Att vi slänger alldeles för mycket mat är ett välkänt faktum. Att förpackningen kan hjälpa till att minska på svinnet är också ett faktum. En av Sveriges verkliga experter på frågor kring matsvinn och förpackningar är Helén WilliamsKarlstad Universitet. Hon kommer till Packbridge Research Forum för att presentera de senaste rönen i forskningen. Innan dess kommer hon även att tala på den internationella Save Food konferensen på interpack 2017.

Vad är det du kommer att fokusera på den 23 maj?

”När konsumenter tänker på förpackningar och miljöpåverkan så hamnar materialet, dess vikt och återvinning i fokus. Jag ska berätta om vad som händer när vi inkluderar matsvinnet i betraktelsen av förpackningar och miljöpåverkan. Utifrån insikter om varför konsumenter slänger mat så har vi undersökt hur förpackningar kan bidra till att minska mängden slänga livsmedel.”

”Förutom det uppenbara i att förpackningen skyddar innehållet så påverkar den också konsumenternas beteende genom ett antal förpackningsattribut som till exempel att vara lätt att tömma, återförsluta och genom att kommunicera”.

”Vi har i våra studier räknat på balansen i miljöpåverkan mellan reducerat matsvinn och mer material för olika förpackningsinnovationer”.

Och vad är det allra senaste i din forskning?

”Det är ett innovationsprojekt som handlar om nya förpackningssystem för minskat matsvinn för plocksallad, tacosås och risgrynsgröt. Dessutom kommer jag att försöka hinna berätta om samarbetet inom Packaging Saves Food Research Group.”