Annika Olsson på LTH, du och Daniel Hellström har varit verksamma i ett forskningsprogram inom utlysningen ”Hållbar Butik” samtidigt som ni har lång forskningsbakgrund inom området förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola. Det har nu resulterat i en bok som heter ”Managing Packaging Design For Sustainable Development” med tillägget ”A Compass for Strategic Directions”. Om jag har förstått det rätt är det denna forskning som boken som ni kommer att berätta om på Packbridge Research Forum?

”Ja det stämmer bra. Vi kommer att berätta om det och ge lite inspirationstankar kring boken”.

Kan du kortfattat berätta något om boken?

”Ja visst. Vi ser på förpackningens viktiga roll för bättre hållbarhet, säkerhet och kvalitet på våra produkter liksom vissa vanliga myter kring förpackningar. I boken presenteras också en kompass med sex strategiska inriktningar som förpackningsdesigners och andra aktörer som jobbar med förpackningar kan använda för att utvärdera hur förpackningar kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi visar dessa inriktningar med 18 illustrativa fall som kan användas som exempel och inspiration.