Förpackningens roll framöver kommer inte bara handla om att skydda produkten, utan kommer genom nya material och det digitala skiftet vara en helt ny möjliggörare.  En möjliggörare som bidrar till spårning, big data insamling, kommunikation, information, säkerhet, design, transport, e-handel, energioptimering och mycket mer. Genom informationsålderns intåg får nu förpackningen en helt ny roll.

Jag vet att ingen person har alla svar och att framtidens förpackningsinnovationer inte bara kommer att utvecklas av förpackningsindustrin. Jag tror att de medlemmar som är knutna till Packbridge idag och de som kommer bli medlemmar i framtiden ser Packbridge som deras mötesplats för att utveckla sig själva, sin organisation samt att möta kompetenser inom och utanför branschen. Ett nätverk ägs av dess medlemmar och för att skapa intressanta mötesplatser, samarbeten, kontakter, innovationer, diskussioner krävs engagemang från alla. Det är lite som ett gymkort, använder du det inte händer det inget…

Packbridge har på ett fåtal år blivit Sveriges största och nu enda förpackningskluster och där finns ett bevisat behov för den neutrala mötesplats vi är. Vi har nått en kritisk massa och nu måste vi tillsammans börja dra nytta av vår mötesplats och driva förpackningsindustrin framåt. Packbridge lovar att skapa mötesplatserna och ser till att de inspirerar och jag förväntar mig att ni engagerar er.

Packbridge