Ökade krav på hållbarhet och digitalisering är några utmaningar som kräver gränsöverskridande samarbete för att kunna lösas. Nyligen bjöd Packbridge in till ett frukostseminarium i Malmö för att berätta om hur man kan jobba med öppen innovation för att tillsammans med andra skapa framtidens produkter och tjänster.

Frukostmötet arrangerades på Media Evolution City i Malmö tillsammans med Zacco, en konsultbyrå med fokus på immaterialrätt. Ett sextiotal morgonpigga personer kom för att lära sig mer om öppen innovation och hur man praktisk kan arbeta med det på olika sätt beroende på ens företags förutsättningar.

Johan Mårtensson, från OpenUp, och Henrik Aurell, från Zacco, berättade om stora utmaningar som vi står inför och som kräver att vi samarbetar gränsöverskridande, mellan företag, mellan branscher och tillsammans med slutkunderna. De delade också med sig av sina bästa tips på hur man kan närma sig öppen innovation och gav exempel på företag som dragit nytta av fördelarna med att bjuda extern kompetens.

Responsen från publiken var mycket positiv; Tio av tio uppgav att de lämnade seminariet inspirerade och med nya idéer som de kommer jobba vidare med!

Se hela föreläsningen här

Två exempel:
X You. Samarbete mellan Avicii och Ericsson som använde sig av öppen innovation för att skapa en hit. Låten X You skapades tillsammans med 4199 producenter.

Toyota. Toyota öppnar dörren och uppmanar branschen att samarbeta runt framtiden för vätgasdrivna bilar. Över 5 600 bränslecellspatent släpps tillgängliga för royalty fritt bruk.