Per-Stefan Gersbro, vd Packbridge

Per-Stefan Gersbro, vd Packbridge

Det var välfyllt i rummet på Media Evolution Center när Packbridge genomförde sin årsstämma den 23 april. Deltagarna fick, förutom den sedvanliga genomgången av året som gått och ett antal presentationer, även ett överraskande besked.

Packbridge kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år med en mängd aktiviteter och deltagande i olika projekt. Det stod klart när vd, Per-Stefan Gersbro, var klar med sin genomgång av året. Vi har varit verksamma med olika aktiviteter på tolv olika platser, självfallet med en viss tyngdpunkt mot Skåne, men vi har även varit i till exempel Karlstad, Örebro, Stockholm och Sundsvall. Bland de projekt vi genomfört är OpenUp det största, och det är ett projekt som rullar vidare. Vi är också aktiva i arbetet med jämnställdhet i ett projekt som leds av Näringsliv Skåne.

Projekt som är på gång är till exempel ”Grow International Southern Sweden” som leds av Invest in Skåne och syftar till att hjälpa små och medelstora företag att komma ut på den internationella marknaden´. ”Skåne Smart Specialisation” är en ett projekt med ambitionen att få fram en femårig avsiktsförklaring som gör det möjligt att söka större utvecklingsprojekt med andra kluster. Det handlar om smarta material, personlig hälsa och smarta, hållbara städer. Tillsammans med det tyska livsmedelsklustret foodRegio är vi en del i ett kommande projekt med tolv organisationer i åtta länder och som nu involverar större delen av Östersjöområdet. Det handlar om hållbar produktion av livsmedel och Packbridge förväntas svara för förpackningskompetensen i detta projekt.

arsstamma johan

Johan Mårtensson, Packbridge

Förpackningsområdet är ett av de områden som av EU-kommissionen ses som en starkt utvecklande marknad, där man tror att mycket kommer att hända. AdPack är ett projekt som syftar till att dra nytta av olika kompetenser, det vill säga kluster inom andra områden, som kan ha nytta för förpackningsutvecklingen, till exempel nano- och plasmateknik och plast. 5 partners i 5 länder är engagerade och Packbridge är koordinator. Det absolut största projektet, men också det som är mest svårgripbart, är foodbest, den största satsningen någonsin inom livsmedelsforskning. Det är en så kallad KiC som det talats om länge men som nu är nära en realisering. Temat är Food4Future och ekonomiskt handlar det om 150 miljoner euro per år i tio år. Det ska vara operativt år 2017. Packbridge är med i denna ansökan också. Det finns mycket som talar för att basen för denna KiC hamnar i vårt närområde.

Packbridge hade under en tid ett kontor i Lund, men av olika skäl lämnade vi det för drygt ett år sedan och har sedan dess varit kontorslösa. Nu är vi dock på gång in i nya utrymmen på Media Evolution Center och inflyttning kommer att ske under sommarmånaderna. Vi kommer då att dela utrymme med ett par andra kluster. Det ser vi fram emot.

Om någon saknar Top Packaging Summit by Packbridge i år beror det på att Scanpack 2015 ”är i vägen” rent tidsmässigt. Vi pausar därför i år, men nästa år kommer vi tillbaka i oktober och då på Malmö Live, som just håller på att byggas klart.

Arsstamma Per Nystrom

Per Nyström, Styrelseordförande Packbridge

Innan Per-Stefan Gersbros genomgång hade Packbridge styrelseordförande, Per Nyström, berättat lite om styrelsens syn på utvecklingen och också gett en cliffhanger. Han gav det överraskande beskedet att Per-Stefan beslutat sig för att sluta som vd den 1 oktober i år och att styrelsen utsett en ny. Vem det var, var alltså cliffhangern. Efter Per-Stefans dragning var det dags att berätta, och det blev en intern rekrytering. Johan Mårtensson, som framgångsrikt jobbat med OpenUp hos oss, tar över positionen. Läs liter mer om detta längre ner på denna sida.

Tre olika presentationer fanns på programmet på årets stämma. Först ut var Bodil Rosvall Jönsson, Näringslivschef och VD för Business Region Skåne. Hon berättade om Skåne som en innovativ region med en uttalad ambition att bli den mest innovativa. Det behöver inte bara handla om Skåne, tar vi Öresundsregionen och därmed tar med Danmark handlar det om 3,7 miljoner människor, och om ett antal år, när den fasta förbindelsen över (eller snarare under) Fehmarn Bält är klar och vi får Hamburg inom tre timmars reseavstånd, talar vi om 12 miljoner människor, och det är viktiga siffror ur ett internationellt perspektiv.

Arsstamma Bodil

Bodil Rosvall Jönsson, Näringslivschef & VD Business Region Skåne

Självfallet kunde Bodil inte undvika att visa ESS och Max IV, som byggs utanför Lund och som kommer att ge innovation i vårt område en rejäl kick. Positivt även för förpackningsbranschen, inte minst när det gäller förpackningsmaterial och barriärer. De bägge anläggningarna får dock inte bli bara forskning, det är viktigt att miljön runt omkring dem, med nya företag, boende och utbildning, fungerar och växer. En framtidsfråga för regionen är hur vi kan få unga människor att stanna kvar och hur vi kan få andra att flytta hit, till exempel för att studera.

”Vi är trots allt ett lite roligt ställe att vara på, det finns en speciell känsla för platsen som tilltalar många, det finns mycket som attraherar vid sidan om industri och forskning, och det talar för regionen i allra högsta grad”, sa Bodil Rosvall Jönsson.

Jan Boberg från Ystadbaserade Scanfill är en av dem som är med ofta på Packbridge events och som är mycket nöjd med den hjälp företaget, som producerar mineralfyllda plaster, haft av Packbridge. Detta delade han med sig av i en presentation på stämman.

Jan Boberg, Scanfill

Jan Boberg, Scanfill

”Packbridge ligger Scanfill varmt om hjärtat, vi har haft mýcket nytta av er”, sa han bland annat och tillade att man räknade med en mycket stark utveckling de kommande åren. I dag producerar man 5 000 ton material per år, Om fem år tror man sig kunna vara lika stora som moderbolaget, Polykemi, som tillverkare över 45 000 ton compounderade plastmaterial per år.
Inte minst har Packbridge varit till nytta för Scanfill är det gäller att hitta ny business i Asien.

Stämman avslutades med att den kommande vd:n, Johan Mårtensson gav en beskrivning av hur begreppet öppen innovation utvecklats under de två år han jobbat med OpenUp. ”Vi lever i ett öppet innovationslandskap redan nu”, slog han fast.

Robin Thiberg, Innosensia & Seedfundit

Robin Thiberg, Innosensia & Seedfundit

OpenUp har utvecklats positivt och har i dag 800 användare i 20 länder. 30 utmaningar har lagts ut och i samband med stämman fanns 200 idéer i plattformen. Johan avslutade med att bjuda upp Robin Thiberg från Innosensia och Seedfundit, en av vinnarna i en utmaning som lades ut på OpenUp förra året. Han berättade att Packbridge och nätverket var en viktig del i att stärka deras självförtroende och som fick dem att ta steget att bilda ett bolag för att driva sin innovation vidare.

”Genom både Packbridge och OpenUp har vi knutit strategiska samarbetspartners och träffat rätt personer. Det har gett oss mycket”, sa Robin Thiberg.