Den 12 mars är det dags för ett Packbridge efter 3, denna gång förflyttar vi oss en bit från de skånska nejderna och reser till Örebro. Temat på eftermiddagen är ”It´s all about logistics” och sponsor och värd är Region Örebro Transport och Logistikdagar 2015, som äger rum från den 26:e – 29:e augusti. Fem talare kommer att stå på scenen:

Fabian Ilgner, Development Manager Logistics, Region Örebro Län, kommer att ge inblick i vad de håller på med inom logistikområdet i Örebro Län.

Stefan Johansson, CEO, Losotech, kommer att prata om modernt företagande och vikten av att använda smarta produkter och lösningar för att effektivisera och rationalisera ett arbetsmönster. Hankommer även att visa hur förändringar av denna typ påverkar ekonomin, klimatet och arbetsmiljön i positiv riktning.

Tony Spodnjak, Business Developer, Logistik for Tomorrow, kommer att ge en bild av det helt nya som kan komma, t ex förarlösa bilar, logistikens internet för att bilar inte ska gå tomma samt att han kommer att berätta vad man gör inom området i Skåne.

Mattias, Geisler, vd Airia , kommer att berätta om den resan med en revolutionerande svensk löparsko, som gör att du springer snabbare och hur viktig förpackningen och logistiken är för dem.

Henrik Ringsberg, Phd, Engineering på Chalmers Tekniska Högskola kommer att berätta om det senaste inom forskningen beträffande spårbarhet och den information som måste finns på/i förpackningen.

Har du inte möjlighet att ta dig till Örebro kan du så klart som vanligt följa programmet via vår livestream (förutsatt att du är medlem).

Skriv in Packbridge efter 3 den 12 mars i din kalender. Som vanligt kör vi från 15.01 till 17.00. Vill du anmäla dig går det så klart bra att göra det redan nu via Olof Nyström på olof@packbridge.se. En separat inbjudan kommer annars inom kort.