Sedan ett antal år har Packbridge ett MoU-avtal med Foodpolis i Sydkorea. Foodpolis är en nationell jättesatsning inom livsmedel och förpackningar där mycket handlar om hållbarhetsfrågor och bioekonomi.

Packbridge fick tidigare i höst en inbjudan att komma och tala om svensk förpackningsindustri, hur vi ser på hållbarhetsfrågor och hur vi jobbar med biomaterial. Johan Mårtensson åkte dit och deltog på seminariet som hette Korea Food Outlook 2017. Packbridge var en av tre internationella föredragshållare, de övriga två var tyska Fraunhofer och det brittiska universitetet Camden bri som är en del av Bristol University.

”Vi har ett mycket gott rykte i Sydkorea, och det är inte första gången vi varit inbjudna att tala på konferenser där”, säger Johan Mårtensson.

”Förutom möjligheten att få presentera svensk och nordisk förpackningsindustri knyter vi hela tiden nya kontakter som vi kan erbjuda företag som är intresserade av den asiatiska marknaden. Kontakta oss så kan vi säkert vara till hjälp med ingångar och kontakter”.