En styrka hos Packbridge är våra internationella kontakter på global basis. Det gör att vi ofta kan hjälpa till att öppna dörrar för företag som vill knyta kontakter på nya marknader. Bland våra kontakter finns också andra kluster, ofta inom andra områden än förpackningar. I oktober ser vi två exempel på det när vi får besök av kluster som jobbar med nanoteknik, plasmateknik, livsmedel och plast i Europa. De är delaktiga i det EU-finansierade projektet som heter AdPack och där Packbridge svarar för förpackningskunnandet. Avsikten med AdPack är att kartlägga vilka områden som kommer att vara väsentliga för att vi ska kunna leverera smarta förpackningar i framtiden. Representanter från respektive kluster kommer att vara med på Top Packaging Summit by Packbridge i oktober och stannar en extra dag för att knyta kontakt med andra kluster i Skåne samt studiebesök hos Smurfit Kappa och Beneli och på ESS och Max IV.

I slutet av oktober får vi dessutom besök från Baltikum. Under ledning av Vidzeme Planning Region kommer en delegation med kluster från Lettland och Estland. De är aktiva inom så spridda områden som hälsokost, ICT, logistik och livsmedel.

  • Vidzeme har hört talas om Packbridge och tog kontakt med oss för att undersöka möjligheterna att komma på studiebesök med tillhörande nätverkande, och det sa vi snabbt ja till, säger Johan Mårtensson.
  • Det är så här vi vill jobba och bygga nya vägar ut på den internationella marknaden till nytta för våra medlemmar.