Packbridge har som enda kluster i Sverige i dag ekonomisk support från två regioner, Region Skåne och Västra Götalands Region. Västra Götaland har med intresse sett på Packbridges utveckling och har beslutat att ge ekonomiskt stöd under ett pilotår. Som ett led i detta förtroende fördjupar vi nu samarbetet med företag, institut och akademi i regionen och genomför bland annat fyra event i Göteborg under året.

Chalmers är ett exempel på fördjupad kontakt. Vi har i drygt tre år varit delaktiga i ett projekt som heter SmartFoam där syftet är att ersätta fossilbaserade cellplaster med hemicellulosabaserade. Det är ett projekt med en total budget på trettio miljoner kronor över fem år. I detta projekt är även Annette Larsson på Chalmers med och hon har därmed etablerat en kontakt med oss som nu kommer att fördjupas.

Anette Larsson är biträdande professor i farmaceutisk teknologi vilket så klart inte ger en glasklar koppling till förpackningar och förpackningsmaterial, men den industriella erfarenheten efter sju år på Astra Zenecas R&D i Mölndal har bland annat legat till grund till att hon kommit in i projekt som SmartFoam och hon är nu vårt gränssnitt in på Chalmers.

Chalmers är ett av två universitet i Sverige som fått statliga pengar för materialforskningspengar. Det handlade i första steget om cirka femtio miljoner kronor per år under en femårsperiod och nyligen har man fått en förlängning av detta. Det andra universitetet som fått pengar för detta är Linköpings universitet.

”Det pågår ganska mycket forskning på Chalmers med slutmålet att hitta nya koncept för förpackningsmaterial. Jag leder till exempel  SuMo Biomaterials, ett Vinn Excellence Centre projekt med en budget på 21 miljoner kronor över tio år som ser på utvecklingen av supermolekylära biomaterialstrukturer. Syftet är att utreda vilka parametrar som styr ett materials permeabilitet och därmed skapa förpackningsmaterial som är effektivare när det gäller livslängden på livsmedel.

”Företag som Stora Enso och Tetra Pak är med i projekt runt förpackningsmaterial så där når vi en del av värdekedjan, men via Packbridge kan vi nå ut mycket bredare. Jag tycker att det oerhört intressant att jobba i gränslandet mellan akademi och industri”.

”Via Packbridge får vi nya möjligheter att föra ut idéer, teknik och koncept, något vi inte alltid är så bra på. Vi har mycket att berätta om, inte minst när det gäller cellulosabaserad forskning. Det är viktigt att vi har den här forskningen med tanke på att skogen dominerar i Sverige och att det finns en så klar koppling till förpackningar”.

”Det är positivt att Packbridge nu ökar sin aktivitet även i västra Götaland och jag ser möjligheter att i framtiden skapa intressanta event där vi kan vara med och knyta närmare kontakter med industrin”.