Packbridge har idag en bit över 200 medlemsföretag och är en icke-vinstdrivande organisation som troligen även är den största i Europa i sitt slag. Packbridge grundades år 2010 och har vuxit rekordsnabbt. Basen finns i Malmö, men vi har aktiviteter runt om i Norden. Internationellt har vi väl etablerade samarbete, bland annat via en rad MoU-avtal med företag och organisationer i Asien, och via deltagande i EU-finansierade projekt.

Top Packaging Summit by Packbridge är en årlig konferens som lockar storpublik. Förra året gav vi ett stort antal startupföretag chansen att presentera sina koncept för vårt nätverk från scenen, och responsen var väldigt positiv från bägge håll. Det har gett oss mersmak och vi satsar nu kraftfullt på att koppla ihop vår industri med företag som har nya och spännande tankar. För närvarande har vi The Packbridge Challenge igång, en tävling där det vinnande bidraget får 50 000 SEK.

Anledningen till detta? Den är enkel. Vi ser tydligt att både våra medlemmar, industrin, startupföretagen och samhället vinner på det en fungerande matchning.

Både medlemmar och startups gynnas

Packbridge har sedan länge identifierat det här problemet och sett möjligheterna när det gäller startupföretag och entreprenörer med idéer och verksamhet som med fördel kan appliceras inom förpackningsindustrin. Vi är övertygade om att våra medlemmar kan ha stor nytta av att via oss knyta kontakt med startupföretag och entreprenörer. På samma sätt är det av stort intresse för dessa företag att hitta samarbetspartners inom industrin. Vi kan hjälpa till att spara resurser, facilitera potentiell outsourcing och jobba med matchmaking. För Packbridge är Triple Helix en viktig drivkraft och vi kan matcha företag inom alla dessa områden.

Genom vårt nätverk och den kompetens vi innehar kan vi underlätta och effektivisera kontaktskapandet samt snabbt jämna vägen för ett fungerande samarbete.

Vi utvecklar industrin

Se oss som en neutral bas, någon som driver på och utvecklar industrin och som öppnar nya dörrar mot en industriell värld som många inte verkar inse existerar. Företag som är snabba att agera på detta har så klart mycket intressanta möjligheter att utveckla sina verksamheter. Vi tror på öppen innovation och gränsöverskridande samarbeten. Vi måste hitta smartare sätt att koppla ihop stora företag med mindre företag med nyskapande idéer.

För mer information och ansökan, besök startup.packbridge.se