Som en utav de främsta varumärkesägarna i Sverige är ICA gruppen en betydande aktör när det kommer till konsumentprodukter. Konsumenternas köpmönster och beteenden ändras dock i rask takt idag och det är allt viktigare för varumärkesägarna att hänga med i de senaste konsumenttrenderna, något vi bevittnade senast under vårt event på Orkla Foods den 27:e januari.
Packbridges Johan Mårtensson och Tony Spodnjak träffade ICA i Stockholm och presenterade det senaste inom förpackningsområdet i syfte att kunna finna kopplingar mellan de olika leden i värdekedjan. Diskussionerna handlade om hur Packbridge som ett branschöverspännande nätverk kan underlätta samarbete över gränserna och leda till snabbare vägar att innovera produkter. Således har vi nu tagit ännu ett steg för att involvera handeln och supporta i deras förpackningsutveckling.