Packbridge internationella rykte sprider sig. Nu har det nått Brasilien. Den brasilianska föreningen för flexibla förpackningar, ABIEF, tog kontakt med oss med önskan om att vi skulle delta på Flex 2015. Så blir det, och i slutet av juni står Johan Mårtensson på sceneni São Paulo och informerar om Packbridge, OpenUp och en hel del annat.

Packbridge internationella rykte sprider sig. Nu har det nått Brasilien. Den brasilianska föreningen för flexibla förpackningar, ABIEF, tog kontakt med oss med önskan om att vi skulle delta på Flex 2015, en årlig konferens som hålls i samband med industrimässan Fispal Tecnologica i São Paulo. Man hade förstått att vi är en organisation som är värdefull till exempel när det gäller innovation i samarbete mellan företag. Därför kommer Johan Mårtensson att under 45 minuter berätta om Packbridge och om OpenUp. Dessutom kommer han att visa på nya typer av verktyg som är, eller blir, användbara för industrin i framtiden. Temat på hans föredrag är ”Packbridge, the platform to collaborative innovation – how to use new tools to develop innovative products/packaging”.

Jag hoppas också kunna få till ett par möten med industrin och akademin i Brasilien, och självfallet måste det finnas tid för lite store-checking också”, säger Johan.