Den årliga sammandragningen av europeiska och industriella kluster var i år förlagd till Warszawa. Här samlades 150 kluster från snart sagt alla europeiska länder.  Syftet är konkret att se till att nya kontakter knyts och att försöka få dessa till att utmynna i reella projekt allt i syfte att utveckla Europas industri. Dagarna här handlar om strukturerade möten i speeddating format och välorganiserade workshops i syfte att utveckla nya projekt.

”Resan har fört med sig en bra hög med visitkort, en mängd nya idéer och faktiskt konkreta projekt som vi har att ta ställning till om vi ska engagera oss i”, säger Felix Helander.