Skånska små och medelstora företag får nu en chans att få ekonomiskt stöd vid digitalisering. Det går att få bidrag på upp till 250 000 kronor för förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten. Packbridges Felix Helander sitter med i juryn för urvalsprocessen.

Pengarna kommer från Region Skåne och syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små och medelstora företag i Skåne genom digitalisering, till exempel genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

Digitalisering innebär i det här fallet att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Företag kan beviljas mellan 100 000 och 250 000 kronor. Företaget måste själv stå för minst hälften av de externa projektkostnaderna.

Ett skånskt små och medelstort företag är i det här fallet ett företag med mellan två och fyrtionio personer,

Mer info och anmälan finns via den här länken:

http://www.skane.com/sv/digitaliseringscheckar-for-skanska-smaforetag