Select Page

Projects

The following projects are National and Regional within Sweden. Thus the information is in Swedish. For more information about these projects, please contact Olof Nyström at olof@packbridge.se.

Kunskap i rätt förpackning

Ett samverkansforum för ökad materialåtervinning av plast- och pappersförpackningar. Forumet organiseras av IVL Svenska Miljöinstitutet, SYSAV och Packbridge.

Digital kompetens i styrelse och ledning

Syftet är att erbjuda företag en utbildning inom temat digital försäljning och marknadsföring. Projektet och utbildningen ska bidra till en större förståelse för företag.