Packbridge har över 200 medlemmar som har insikter och åsikter om förpackningsrelaterade frågor. Detta är en väldig styrka som vi nu omvandlar till konkret kunskap för er som medlemmar.

Vi har därför startat att regelbundet fråga våra medlemmar och partners runt om i världen för att samla, och dela, denna kollektiva kunskap. Att slå kloka huvuden ihop är ett beprövat sätt att ta sig framåt på.

Vår senaste rapport är baserat på en undersökning där vi frågat våra medlemmar om de viktigaste händelserna som drivit fram förpackningsinnovation historiskt och vad som kommer framöver.

De som är kontaktpersoner hos medlemmarna har redan fått rapporten, men du hittar den även här om du är medlem i Packbridge.

Kontakta Felix Helander om ni har frågor