Liselott Widerström

Liselott Widerström

Etiketter är uppenbarligen något som intresserar många. Den 26 februari arrangerade Packbridge North i Sundsvall, tillsammans med Nordvalls Etikett, en temadag om etiketter och 65 personer kände sig kallade att vara med.

65 personer är rekord för ett Packbridge evenemang i Sundsvall. Det var Liselott Widerström, som är ansvarig för det man kallar Försäljning Print, som under fem och en halv timme lyckades hålla alla alerta och intresserade. Bra gjort. Sist i utbildningen fanns en workshop följt av en demonstration av OpenUp. Nordvalls arrangerar för övrigt etikettskolor för intresserade företag. Caroline Dahl på företaget vet mer om det.

Avslutningsvis denna dag hade samtliga deltagare möjlighet att ta del av Packbridge efter 3 på storbildsskärm via en livestream från Medborgarhuset i Eslöv.