Öppen innovation erbjuder en rad nya möjligheter för företag som vill dra nytta av extern kompetens. Tydlighet är A och O i en värld där innovationer till stor del styrs av patent och immateriella rättigheter. OpenUp bad fyra juristbyråer att dela med sig av sina tips på hur man undviker juridiska fallgropar i öppna innovationsmiljöer.

Innan man startar en öppen innovationsprocess är det viktigaste av allt att man preciserar vad det är man frågar efter, varför man gör det, vem man frågar och vilka incitament man erbjuder. Att vara tydlig gynnar inte bara resultatet, utan även relationen med potentiella deltagare och gör det enklare att säkerställa de idéer och resultat som kommer upp av processen.

”Var tydlig med vad som gäller. Deltagarna förtjänar att känna till förutsättningarna i förväg och ha möjligheten att planera sitt deltagande därefter”, säger Per LidmanSetterwalls.

Att få ta del av och tillsammans med andra utveckla nya fräscha idéer är en av de största fördelarna med öppen innovation. Men att innovationsprocessen är öppen behöver inte betyda att resultatet är fritt för alla att använda. Immateriella tillgångar är något som uppstår löpande när man arbetar och det är viktigt att ha en strategi för hur man ska ta om hand dessa.

”Om man bestämmer att det ska vara fritt för alla att använda idéerna och resultatet som kommer ur processen, behöver man se till så att ingen annan utanför processen låser in det som skapas med IP-skydd. Annars riskerar man att själv bli hindrad att använda det man skapat”, framhäver Cecilia SvantessonAwapatent.

Att välja mellan att arbeta eller inte arbeta med öppen innovation är inte samma sak som att välja mellan att jobba med patent eller ej. Istället handlar det om att bestämma sig för om det potentiella värdet av öppen innovation överväger risken. Till exempel måste man i sitt företag fråga sig själv om extern kompetens är en viktig ingrediens för att lyckas med kommande innovationer och i vilken grad man är villig att ta risk.

”Använd dina immateriella rättigheter aktivt för att öppna upp ert företag, inte för att sluta er”, råder Henrik AurellZacco.

En annan lika viktig aspekt är att internt informera varför ni som företag jobbar med öppen innovation och hur ni vill att era anställda ska förhålla sig i öppna miljöer för att ni ska gå vinnande ur processen.

Det flesta är idag knutna till ett anställningsavtal som innehåller regler för hur man som anställd får agera med ”hemlig” information. För företag är det därför viktigt att diskutera om det finns en risk att anställningsavtalen kväver innovationspotentialen, och vilken betydelse det har för utvecklingen.

Digitaliseringen av samhället och utvecklingen av sociala nätverk och plattformar har gjort det lätt att dela och få tillgång till information. Men det kan även skapa oro gällande rättigheter.
”Öppen innovation är inte detsamma som fri innovation, men tänk ändå noga igenom viken information du delar med dig. Innan du lämnar ut detaljerad information (know-how) bör du överväga att kräva ett sekretessavtal från mottagaren”, säger David Berggren, MAQS Advokatbyrå.

Som uppfinnare/entreprenör styr du ofta själv över hur du ska förhålla dig till ”hemlig” information. Dock är det viktigt att förstå hur du kan dela med dig av kunskap och idéer utan att du ger bort dem.

– Vi har förmodligen bara sett toppen av isberget när det gäller vilka möjligheter och risker som öppen innovation för med sig. Öppen innovation kräver i sig också en öppenhet och samverkan kring hur man bäst sätter upp ramar som inte hämmar innovationstakten, säger Johan Mårtensson, projektledare för OpenUp.