Till medlemmarna i Packbridge och om ni är ett skånskt företag med mellan 8 och 15 anställda erbjuder Region Skåne nu en unik säljutbildning som man kallar ”Säljkraft”.

Säljkraftkursen leds av Emma Troedsson och syftar till att vässa säljarbetet med konkreta verktyg och kunskap som kan användas omedelbart.

Kursen som består av 5 workshops under lika många månader innehåller allt från nulägesanalys till en säljstrategi med mål och rollfördelning. Parallellt med detta finns stöd i form av gruppcoachning.

Starkt subventionerat pris. För mer information vänligen kontakta Felix Helander på Felix@Packbridge.se.

I ”Säljkraft” får ni stöd att skapa en mer medveten strategi kring försäljning och tillväxt.

Klicka här för mer information och ansökan