SLU AlnarpUnder veckan som gick har SLU och Packbridge beslutat om att samarbeta. Det initieras genom att SLU blir medlem i Packbridge och Packbridge blir medlem i Partnerskap Alnarp.
Det händer mycket inom bioområdet, som har intresse för förpackningsbranschen. Det är av vital vikt för Packbridge medlemmar att ligga i framkant vad gäller kunskap inom detta område.

SLU har sedan många år bedrivit spjutspetsforskning inom området biobaserade råvaror för materialframställning. Det finns stor potential för framtida projekt, där industriell kunskap om marknad, funktionalitetskrav och produktion kan korsbefruktas med forskningskompetens i världsklass.

”Vi ser fram emot samarbetet med Packbridge och hoppas att detta stimulerar till fler projekt till nytta för både näringen, forskningen och en hållbar utveckling”, säger Lisa Germundsson som är Koordinator Partnerskap Alnarp, på SLU.

”Vi är mycket glada över att kunna knyta en nära kontakt med SLU och deras forskning inom biomaterial. De har en gedigen kunskap som jag är övertygad om att vi kommer att kunna förmedla till våra medlemmar via de kanaler vi erbjuder idag”, säger Per-Stefan Gersbro, vd på Packbridge.

SLU Alnarp Slott