Region Skåne har som ambition att samla alla relevanta och industristödjande verksamheter för att ge en överskådlig bild av systemet. Syftet är att underlätta för industrin att få en bra överblick av vad som är tillgängligt. Projektet kallas ”SME i Tillväxtfas” och innehåller förutom de industriella nätverken som till exempel Packbridge, även Almi, Business Sweden, Export Kredit Nämnden med flera. Resultatet kommer att leda till en tydligare bild av resurserna och en bättre kommunikation med industrin.