Packbridge har glädjen att hälsa Smurfit Kappa välkommen som medlem i nätverket. Smurfit Kappa är den ledande tillverkaren av wellpapp i världen och har bara i Sverige över 700 anställda. Just nu pågår en omfattande omstrukturering, en investering för framtiden, av den svenska verksamheten. Fyra produktionsanläggningar blir tre, men i dessa satsar man rejält. Koncernen går mycket bra och det gör att man nu tagit tillfället i akt att göra en storsatsning, inte bara i Sverige utan även på andra håll i världen.

– Vi har så klart inte kunnat undgå att notera sättet som Packbridge jobbar på och den framgång som man har haft och har med en stark medlemsinströmning. Vi har insett att vi kommer att kunna ha nytta både av den kunskap som Packbridge förmedlar via olika evenemang och det nätverk man erbjuder. Därför har vi nu tagit steget in som medlem och ser fram emot ett givande samarbete, säger Claes Bjäreholt (bilden), CEO för Smurfit Kappa Sverige.