Hur ska du engagera dig?

Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och – kanske viktigast – människor med människor.

Träffa Packbridge nätverk!

Träffa hela värdekedjan och var med att utveckla framtidens förpackningsinnovationer

Välkommen till Packbridge

Packbridge är ett internationellt klusterinitiativ som etablerats under 2010. Vi är neutrala och icke-vinstdrivande och förenar alla intressenter i och runt hela förpackningsindustrin, dvs producenter, varumärkesägare, leverantörer, forskare, offentlig sektor och innovatörer. Vi tror på hållbarhet och samarbete. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i att dela kunskap.

För att skapa innovationer måste man tänka annorlunda, våga ta det extra steget, utmana de befintliga, träffa nya människor och vara öppen för nya idéer. Det bästa sättet att driva kreativitet och nytänk är att koppla ihop människor med olika kunskaper och synsätt.

Packbridge skapar mötesplatser som ger dig möjlighet att tänka i nya banor, utmana dig själv och utveckla dig för framtiden. Ta med din kunskap och vi kan tillsammans skapa framtidens innovationer. Bli medlem i Packbridge!

The Packbridge Challenge Competition

The competition, where startups and the packaging industry actually meet

1st selection – May 23rd

Packbridge Startup Day

Final – September 19

Top Packaging Summit

Vi fyller löpande på med seminarier och föreläsningar som ger dig försprång och nya nätverk

Vad är på gång just nu?

Vi är ett nätverk med 200+ medlemmar som alla brinner för att driva innovation inom förpackningsområdet

Ansök om medlemskap här!

Bli medlem

Engagera dig

Utvecklas

Nyheter

Cellutech tar framgången till nya nivåer

Cellutech är nu en del av Stora Enso. Cellutech är ett ledande vetenskapligt forskningsbolag som utvecklar nya hållbara träbaserade material och som vann Packbridge Start-up Challenge i september. De är företaget bakom Cellufoam, ett lätt skummaterial av fiber som ersätter traditionella frigolit, såsom Styrofoam i förpackningar.

 

Packbridge vill önska Cellutech lycka till i nästa kapitel av denna framgångssaga. Som en del av Stora Ensos division Biomaterials fortsätter teamet med att utveckla och kommersialisera nya material och applikationer. Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper.

Finalen i Packbridge Start Up Challenge hölls under konferensen Top Packaging Summit by Packbridge i september. De 10 startup finalisterna tävlade om två priser och Cellutech tog hem dem båda! Cellufoam-materialet presenterades och tilldelades både det första priset som valts av juryn och även Best Pitch Award, sponsrat av Empack, där publiken röstade fram vinnaren.

Pressrelease – Förstudie för ökad Plaståtervinning

Att återvinna plast är att tillföra värde

 

Packbridge är del av en grupp som startar upp ett regionalt samarbetsprojekt för att kartlägga vad som krävs för att öka värdet på återvunnen plast och bioplast inom industrin.

Vi hoppas på att resultatet ska bli en ökad plaståtervinning och utvecklingsmöjligheter för näringslivet, genom nya affärsmöjligheter och innovationer. Förpackningen är en viktig del av alla produkter, inte minst för livsmedelsindustrin, där också projektet börjar att sondera möjligheterna.

Livsmedelsbranschen blir mer och mer hållbar, hela vägen från produktion till butik. Vi ska se över förutsättningarna för att öka användningen av återvunnen plast och bioplast i förpackningar, säger Marie Malmberg Lavsen, VD Packbridge.

Livsmedelsförpackningar ställer mycket höga krav på hygien, säkerhet och att innehållet i produkten inte påverkas av smak eller färg från förpackningen. Därför behöver vi ta reda på om återvunnen plast och bioplast klarar alla de krav som ställs på en livsmedelsförpackning, säger Lotta Törner, VD på Livsmedelsakademin.

Bakom det nystartade projektet står Packbridge, IUC Syd och Livsmedelsakademin, tre innovativa kluster inom förpackning, teknik och livsmedel. Projektet finansieras av Region Skånes utvecklingsnämnd, som också gett uppdraget.

Det är också det skånska näringslivet som i första hand berörs där projektet kommer att involvera produktion, forskning, återvinningsbranschen samt handel och offentliga verksamheter. Ambitionen är att involvera alla delar av värdekedjan för att förstå möjligheterna för återvunnen plast och för bioplaster.

I projektet ska vi undersöka hur förädlingsvärdet i återvunnen plast kan öka inom hela värdekedjan. Genom samarbetet får vi en heltäckande bild över både företag och affärsmodeller för ökad cirkulär resursanvändning, säger Camilla Dahlin, VD IUC Syd.

 

Plaster enligt EU

EU har en strategi som säger att år 2030 ska alla plastförpackningar i EU återvinnas. Strategin fokuserar på att minska plastavfallet genom ökad återvinning och återanvändning. Genom att använda mer återvunnen plast och bioplast kan vi också uppnå mer av FNs hållbarhetsmål.

 

För ytterligare information, kontakta:
Marie Malmberg Lavsen, VD Packbridge, tlf 076-854 36 89
Camilla Dahlin, VD IUC Syd, tlf 0761-858168
Lotta Törner, VD Livsmedelsakademin, tlf 0705-80 59 09

Top Packaging Summit 2018

Top Packaging Summit, den årliga och internationella förpackningsrelaterade konferensen, hölls den 20 september i Malmö. Hela värdekedjan, material, maskintillverkare, konverterare, varumärkesägare, återförsäljare och återvinnare var alla representerade, både på scenen och i publiken.

Konferensen innehöll som vanligt inspirerande talare från Marks & Spencer, James Cropper, Acrivon, Arla och en ung superentreprenör som skapat SuperJam. Denna gången hölls även en interaktiv workshop som engagerade hela publiken på cirka 120 personer. Deltagarna delades in 12 grupper enligt ett förutbestämt debattämne som speglade värdekedjan. Resultatet blev djupgående diskussioner där kunskaper och åsikter utbyttes under ett par timmar för bättre insikter i sakområden och nya perspektiv. Detta är precis vad Packbridge handlar om, interaktion över värdekedjan och en neutral mötesplats för branschens olika aktörer

Konferensen inkluderade även finalen i The Packbridge Challenge,en tävling för entreprenörer och startup företag från hela Europa som arbetar med koncept som är applicerbara inom förpackningsindustrin. Mötet mellan nya kreativa idéer och den befintliga industrin är ett utmärkt sätt att stödja innovation och ta fram nya idéer till branschen. Publiken bjöds på tio engagerande presentationer från tio riktigt intressanta start-up-finalister. Alla med ett attraktivt och genomtänkt koncept för industrin. Årets vinnare blev Stockholm-baserade Cellutech som presenterade ett hållbart alternativ till Styrofoam baserat på cellulosa.

Utöver priset på 50 000 SEK till vinnaren av finalen tilldelades även ett Best Pitch Award, sponsrat av Empack, till publikens favorit bland finalisternas pitchar. Vinnaren mottog utställningsplats till ett värde av 30 000 kronor på Empack i Malmö och Stockholm. Än en gång stod Cellutech som vinnare.

Sammantaget en mycket bra dag som avrundades med en nätverksmiddag där stora mängder visitkort byttes ut och prisutdelningen av The Packbridge Challenge.

 

Om du missade årets upplaga kommer du att få en ny möjlighet på nästa års upplaga i september 2019. Vi ses då!

Se gärna sammanfattningsfilmen från årets konferens ovan.

The winner takes it all…!

Top Packaging Summit var platsen för utbyte av idéer över alla gränser i värdekedjan.

Konferensen inkluderade även finalen i The Packbridge Challenge tävlingen. Tävlande från hela Europa med idéer och koncept som är applicerbara på förpackningsindustrin har ansökt till tävlingen.
Publiken bjöds på tio engagerande presentationer från tio riktigt intressanta start-up-finalister. Alla med ett attraktivt och genomtänkt koncept för industrin.

Utöver det priset på 50 000 SEK tilldelades ett Best Pitch Award, sponsrat av Empack, till publikens favorit bland finalisternas pitchar. Vinnaren mottog utställningsplats till ett värde av 30 000 kronor på Empack i Malmö och Stockholm.

I år var det stor konkurrens och juryn hade svårt att välja en vinnare bland alla idéer och presentationer. Två priser presenterades men endast en vinnare. Och vinnaren var… Cellutech!

De fick priset från juryn som det mest lovande konceptet. I resultatet av omröstningen från publiken under Best Pitch Award stod Cellutech åter igen som vinnare. En fantastisk dag för denna Stockholm-baserade startup som utvecklar förpackningsmaterial från cellulosa. För mer information, besök deras hemsida på http://www.cellutech.se/.

Finalisterna var:

3D ClickCellutech ABColorSensingCupClubDUDE PackagingEcopåsarFoodBIOPackSensor SpotStarke ECB AB och Sulapac Ltd.

Packbridge på Hispack i Barcelona

Med cirka 35 000 besökare är Hispack är med god marginal Spaniens största förpackningsutställning och äger rum vart tredje år i Barcelona. Packbridge besökte mässan tillsammans med medlemmarna Scanfill och Beneli, som uppvisade sina innovativa polymerer och smarta etiketter.
Packbridge delade ett bås med två andra förpackningskluster där Packaging Cluster representerade Catalunya och det andra Valencia.

Under fyra dagar informerade vi, diskuterade och nätverkade med delegaterna under denna spanska förpackningsutställning. Vi ville informera specifikt om Packbridge Challenge och Start-Up Day, Top Packaging Summit i september samt generellt diskutera fördelarna med samarbete över gränserna.
Som en industriell nätverksorganisation är vi alltid angelägna om att bygga nya kontakter för att stödja våra medlemmar och deras exportambitioner. Vi har knutit några nya och för våra medlemmar, potentiellt användbara kontakter. Vidare presenterade mässan också startföretag med mycket intressanta koncept som kommer att delta i the Packbridge Challenge tävlingen. Vår årliga flaggskeppskonferens, Top Packaging Summit uppmärksammades också och vi kan se fram emot en spansk delegation till konferensen i september.

Hispack är en omfattande mässa och har ambition att täcka nästan allt förpackningsrelaterat. Hispack presenterade hållbarhet och automation som de främsta tematiska områdena och här levererade även mässan. De flesta utställare presenterade en hållbarhets och miljövinkel till sitt budskap och Industry 4.0-konceptet kommunicerades även som ett viktigt område, särskilt från processhallen.

Marie blir ny VD på Packbridge

I juni lämnar Johan Mårtensson över rollen som Packbridges VD till Marie Malmberg Lavsen som tar över att driva förpackningsklustret vidare.

Marie tycker det är en spännande utmaning med att driva och utveckla Packbridge på ett hållbart sätt för framtiden.

”Att skapa platser där människor kan mötas, dela kunskap och våga utmana är en viktig uppgift, för det är just i mötet mellan människor med olika kunskaper och erfarenheter som vi kan skapa framtidens hållbara lösningar i värdekedjan”, tycker Marie.

Marie kommer från förpackningsindustrin. Hon har arbetat tio år på Å&R Carton, där hon jobbat som Key Account Manager med fokus på FMCG kunder.

Johan Mårtensson tycker att det känns mycket bra.

”Marie är en person som förstår branschen och som har intresse av att driva den och få den att tänka nytt. Och det är det som är Packbridge roll. Att våga ställa de jobbiga frågorna, att våga driva olika typer av arrangemang och tänka lite nytt”, säger Johan Mårtensson.

Marie Malmberg Lavsen gick in i sitt nya uppdrag 1 maj. Johan Mårtensson som haft tjänsten i närmare tre år blir kvar som VD fram till 8 juni.

Johan Mårtensson går vidare till en ny utmaning och blir innovationsansvarig på Duni AB.

Få insikter och träffa internationella experter inom nyckelområden som driver den cirkulära ekonomin.

Packbridge har i år bjudit in experter från USA, Australien, Tyskland, Norge och Sverige för att diskutera den senaste utvecklingen och forskningen inom cirkulär ekonomi.

Vi kommer i år att fokusera på ämnet utifrån tre områden, Hållbara material, återvinning och matsvinn.
Konferensen Packbridge Research Forum har på några år blivit en av de viktigaste mötesplatserna i Europa för förpackningsindustrin, varumärkesägare och akademin. Forskningen inom förpackningar är intensiv på många universitet och institutioner. Mycket intressant fakta och kunskap skapas, material som industrin kan använda och utveckla och därmed ge både sig själv och forskningen ett högre värde. Den akademiska och institutionella världen behöver bra kanaler för att sprida resultaten av sin forskning och man har insett att Packbridge Research Forum är ett effektivt sätt att nå ut.

”Nytt för i år är att vi inte bara lyssnar på ledande forskare utan att vi också får möjlighet att diskutera med dem under eftermiddagens workshops. ”, säger Johan Mårtensson, vd för Packbridge.

Packbridge Research Forum ger en unik uppdatering om var förpackningsforskning är och vad vi kan förvänta oss av framtiden.
Den 26 april arrangeras årets Packbridge Research Forum på Palaestra i Lunch. Här kommer mellan 100 och 150 personer att samlas och utbyta kunskap samt nätverka. Det är ett unikt och enkelt sätt för den förpackningstillverkande eller användande industrin att träffa rätt personer och ta del av den senaste forskningen.

”Intresset är stort för den här dagen och vi är stolta över att attraherat ledande internationella forskare från hela världen i år”, säger Johan Mårtensson, vd för Packbridge.

Mycket mer information om Packbridge Research Forum finns på www.packbridgeresearchforum.com.

Packbridge sätter förpackningsindustrin på startup kartan

Packbridge grundades år 2010 och har vuxit rekordsnabbt och har idag mer än 200 medlemsföretag. Vi är ett neutralt och ideellt nätverk som förenar alla intressenter i och runt hela förpackningsindustrin, dvs producenter, varumärkesägare, leverantörer, forskare och innovatörer.

Under konferensen, Top Packaging Summit by Packbridge 2016, gav vi ett stort antal startups chansen att presentera sina koncept för hela värdekedjan, och responsen var väldigt positiv från bägge håll.

Under 2017 drev vi vår första upplaga av The Packbridge Challenge, där vinnaren erhöll 50 000 SEK och möjligheten att träffa intresserade företag inom Packbridge nätverk. Responsen under 2017 var över förväntan och attraherade entreprenörer och startup företag från 6 olika länder till Malmö.

Vinnaren 2017 blev Koepala från Finland med sin innovativa nya förpackningslösning.

Juryns motivering:
”A clever innovative solution that contributes to, and solves daily issues in a convenient way. The simplicity and sustainability of this innovative solution is probably more scalable than the inventors thought about.”

”Vi är enormt stolta över den positiva respons vi fått och att inför The Packbridge Challenge 2018 kunna presentera en jury bestående av representanter från Nestlé, Axfood, Ardagh Group, Lund Universitet, Accelerace, Region Skåne och Sysav.” – säger Johan Mårtensson, VD Packbridge

”För att skapa innovationer måste man tänka annorlunda, våga ta det extra steget, utmana de befintliga. Genom att attrahera entreprenörer till industrin kan Packbridge öka möjligheten för nya samarbeten och framtida innovationer. ” – säger Johan Mårtensson, VD Packbridge

Om Packbridge Challenge
The Packbridge Challenge är en tävling för entreprenörsföretag eller startups. Tävlingen riktar sig till företag med en unik affärsidé eller innovation med potential på den globala marknaden. The Packbridge Challenge är uppdelad i två delar. Packbridge Startup Day den 29 maj samt final den 20 september på Top Packaging Summit by Packbridge i Malmö.

www.startup.packbridge.se och www.toppackagingsummit.com

Fempack firade internationella kvinnodagen med inspiration och diskussion

Den 8:e mars träffades ett sextiotal kvinnor från olika delar av förpackningens värdekedja på RISE i Stockholm. Dagen möjliggjordes i samarbete med RISE och Empack och på programmet stod både inspirerande föreläsningar av Zsofia Reger, Axfood, Anna Broodh, RISE och en workshop ledd av Sofia Klintborg, leg. psykolog på Moment Psykologi.

Dagen inleddes med att Marco Lucisano, Vice President, Papermaking & Packaging på RISE hälsade deltagarna välkomna och gav en introduktion till RISE Bioekonomi och forskningen som bedrivs på denna anläggning.

Sedan tog Anna Broodh, Senior Packaging Consultant på RISE scenen och berättade om den framtida utvecklingen inom forskningen kring förpackningar. Well pappers industrin behöver förnya sig själv i takt med den snabba förändring som sker i världen runt omkring. Det är viktigt att se till det logistiska systemet när nya krav uppstår från exempelvis e-handel.

Att utveckla en väl fungerande konsumentförpackning avseende både funktion och design, som material samt i linje med policys och standarder är ett stort åtagande. Sedan ska detta även anpassas för varje produkt och varumärke. Zsófia Réger, Packaging Developer på Axfood har mycket erfarenhet av detta och delade med sig av sina tankar om utveckling av hållbara förpackningar genom hela värdekedjan.

Sedermera presenterade Sofia Klintborg, leg. psykolog och organisationskonsult på Moment Psykologi,  kring teamarbete och teamutveckling utifrån ett forskningsinriktat perspektiv.

Sedan delades deltagarna i grupper för en workshop där de diskuterade vilka kompetenser de kan erbjuda andra i fempack nätverket samt vilken kompetens och kontakter de behöver för att kunna utvecklas på sina positioner?

Stort tack till RISE och Easyfairs som hjälpte till att göra dagen möjlig samt till våra inspirerande talare! Och såklart till alla deltagare!

Nästa fempack nätveksträff blir på Scanpack 2018 i Göteborg. Vi ser fram emot att ses där!

Design av alla de slag inspirerade på Beerbliotek Hantverksbryggeri

Ett femtiotal deltagare trotsade snömassorna för att ta plats på Beerbliotek Hantverksbryggeris egna tap room i Göteborg. Det bjöds på en spännande miljö där deltagarna fick en inblick i hur öltillverkning går till samt intressanta dofter från humlet i produktionen.

Först ut på scen var dagens värd, Darryl de Necker från Beerbliotek om vikten av en strukturerad designstrategi när du har en mycket intensiv utveckling av nya produkter. Bryggeriet lanserar hela tre nya produkter i månaden! Det gäller att ha en strategi och process för att kunna designa och namnge produkter inom så tajta tidsramar.
Nästa talare var Tomas Westergren från Ball Corporation som informerade om fördelarna med att använda dryckesburkar. Både ur ett miljöperspektiv men också baserat på designmöjligheterna. Form och att optimera för material samt logistik blir allt viktigare och nästa generation burkar blir högre och smalare men även lättare.

Jonas Svennberg, Zenit Design, berättade om betydelsen av att starta ett designprojekt från användarens verkliga behov. Det är viktigt att lämna kontoret, ta sig ut och se hur användarna nyttjar produkterna. ”Ställ inte frågor, observera användarna!”
En etikett är en etikett är en etikett? Nej, definitivt inte. Robert Östman från Grafokett, entusiasmerade och visade att fantasi begränsar bara vad du kan göra med en etikett. Du kan lägga till nästan alla funktioner, beroende på användningsområdet.

Efter den andra nätverkspausen intog Mads Husvik, Collabra, och Jonas Åkermark, Essity, scenen och gav inblick i ett fall där en varumärkesägare anpassar förpackningsdesignen för att möta kraven från on-line shopping. Hur anpassar man designen för omni-channels och den sömlösa transformationen av kundens upplevelse i butik som mobila enheter. Vad som är viktig information måste vara synligt och prioriterat.

Stort tack till vår värd Beerbliotek och våra inspirerande talare!

Årets första nya medlemmar – Nestlé och Mars

Nu när alla klappar öppnats och julen börjat städas ut ur stugorna är det hög tid att blicka framåt mot vad det nya året kan ge. På Packbridge vet vi inget som kan vara roligare än att rivstarta 2018 med två nya medlemmar. Det är två giganter till varumärkesägare som nu valt att ansluta sig, nämligen Nestlé och Mars.

 

För 150 år sedan spirade den Tyskfödde apotekaren Henri Nestlé en tanke att kunna hjälpa barn som inte kan ammas genom att utveckla ett innovativt substitut. När denne slog samman sitt företag med en Engelsk-Schweiziskt mjölkproducent lades grunden för Nestlé. Sedan inleddes en resa mot världsherradöme utan motstycke där Nestlé vuxit till världens största livsmedel och dryckesproducent med närmare 450 fabriker som opererar i 191 länder, 330 000 anställda samt över 2 000 varumärken, däribland Nesquik, KitKat, Perrier, Friskies och Mövenpick. Under dessa år har Nestlé diversifierat sig från den tidiga kärnverksamheten inom barnmat och mjölkprodukter som choklad till hälsonäring, djurfoder, hudvård, kaffe och drycker.

Med en årlig inkomst på 89 miljarder CHF (2016) har Nestlé slagit sig in bland topp 100 av Forbes Global 500 lista och är storägare i L’Oreal samt joint venture med Coca Cola.

 

För över 100 år sedan började en ung Frank C. Mars göra konfektyr i sitt kök i Tacoma, Washington. Sedermera utvecklade hans son Forrest Mars konceptet och lade grunden till det världsomspännande företag Mars är idag. Det startade med Milky Way chokladkakan som han skapade med sin far och senare expanderade verksamheten utomlands och diversifierades till nya kategorier som husdjursvård och livsmedel och varumärken som Pedigree, Whiskas, Uncle Ben´s, m&mRoyal Canin och många fler.

Över hundra år senare och expansion till fler än 80 länder så har Mars förblivit ett privat, familjeägt företag men ”familjen” har vuxit till över 100 000 anställda. Alla förenas och styrs av de fem principerna som inspirerar och utgör hjärtat i allt de gör – kvalitet, ansvar, ömsesidighet, effektivitet och frihet.

 

Vi är glada att välkomna Nestlé och Mars till vårt nätverk!

fempack firade ett år och blickade framåt

Den 14 december 2016 startade Packbridge fempack, ett nätverk för kvinnor i förpackningsbranschens värdekedja. Nu har ett år passerat och det firades med ett möte i Malmö.

 

Fempackmötet på IKEA Food Services i Malmö var en milstolpe då nätverket som samlar kvinnor från hela förpackningens värdekedja samlades för sjätte gången och firade ett år sedan första mötet. Nätverket startades i december 2016 efter att Packbridge genom sina medlemmar tydligt sett ett intresse. Samtidigt hade Packbridge haft svårigheter att identifiera den kvinnliga kompetensen i branschen, inte minst när det gäller att hitta talare till de olika eventen vi arrangerar. Via fempack är det nu lättare.

”Strategin var att testa intresset genom att skapa mötesplatser för kvinnor med liknande teman som till våra ordinarie event. För att inte Packbridge skulle välja innehåll skapade vi en styrgrupp med fem kvinnor som representerar hela nätverket som hjälpt till med att forma och strukturera eventen”, säger Tony Spodnjak som tillsammans med Svetlana Eskebaek ansvarar för fempack inom Packbridge.

”Resultatet är tydligt och det finns både ett stort intresse och behov för en plattform för kvinnor inom förpackningsindustrin. Det finns mycket forskning som visar att företag som är mer jämställda och jobbar med mångfald presterar bättre än företag som inte gör det och via fempack vill vi jobba för detta.”

”Ett av Packbridges uppdrag är just att stärka och utveckla förpackningsindustrin, med ett nätverk som fempack kan vi visa att det finns många välutbildade och kompetenta kvinnor i industrin idag. Vi kan också hjälpa industrin att profilera sig mot kvinnor utanför industrin för att säkra framtidens kompetenstillförsel genom att skapa en attraktiv och mer tillgänglig industri för alla.”

IKEA Foodservices i Malmö ställde upp med lokalerna för jubileumsmötet som hade lockat över femtio professionella kvinnor från förpackningens värdekedja. Det handlar om något av en rivstart för ett nätverk som det helt klart funnits ett önskemål om. Viveka Lahger från UPM Raflatac, som ingår i styrgruppen berättade om en mycket aktiv start där det första halvåret rymde fyra olika träffar med teman som till exempel hur förpackningar passar in den nya, cirkulära ekonomin och hur de ska hanteras när det kommer till återvinning. Intresset för det senare var så stort att man tog upp det två gånger under våren. Under hösten träffades man på Empack i Kista för ett mingelparty.

”Under 2018 finns tre möten inbokade för närvarande men det är mycket troligt att det blir fler, gärna ute hos medlemsföretagen”, sa Viveka.

Inledningsvis hälsade Maria Larsson som är Packaging Print Solution Engineer på IKEA välkommen och hon följdes av Josefin Winqvist med titeln HR Generalist på samma företag. Hon berättade om hur mångfald kan fungera som en booster för affärerna.

”Vi ser det som positivt med anställda från hela världen, det ger oss mycket feedback och är positivt för utvecklingen av företaget”, sa hon.

Jämställdhet är också viktigt, men inte alltid så lätt. För närvarande är man i en process med att anställa en person till en avdelning som består av sju kvinnor. Nu bestämdes det att man ville ha en man, men de tre bästa sökande för posten var kvinnor. En spontan kommentar från publiken var ”vad ska man ha mannen till” i detta sammanhang?

Annelill Annvik är vd på kartongkonverteringsföretag Gafs Kartong AB, ett företag med en spännande historia. I sin presentation berättade hon om resan som startades år 1947 av hennes mormor som jobbade på ett kartongföretag och tyckte att hon kunde göra ett bättre jobb som egen. Sagt och gjort, hon startade företaget och morfar kom också in i verksamheten.

”Mormor var ju också hemmafru så klockan nio gick hon hem och lagde frukost åt morfar, och klockan halv tolv gick hon hem och lagade lunch för att sedan gå direkt tillbaka till företaget. Morfar tog samtidigt en liten power nap för att orka med dagen”, berättade Annelill och drog ner en hel del skratt.

Efter mormor tog Annelills mor över vd-posten och nu är det alltså tredje generationen som driver företaget, Annelill och hennes bror, Lasse Svärd. Det kvinnliga ledarskapet har uppmärksammats många gånger i pressen, till och med i Dagens Industri ett par gånger, ett tecken på att det ses om lite annorlunda.

”Det har inte varit en rak och enkel resa för någon av generationerna, men vi har varit målmedvetna och jobbat på. Det senaste generationsskiftet gjorde vi år 2005 och det är ett stort arbete. Jag trodde det skulle ta tre år, men det tog sju. Först år 2013 var allt klart.”

På en fråga från deltagarna om hur jämställdheten ser ut i företaget svarade Annelill att hon hade hoppats att inte få just den frågan.

”I styrelsen har vi faktiskt bara män, vi har helt enkelt inte hittat rätt kompetens på den kvinnliga sidan. På kontoret är det gott om kvinnor men i produktionen bara en.”

Annelill uppmanade alla som var på plats att stanna i förpackningsbranschen, hon känner sig lite ensam som kvinna i ledande position.

Marita Svensson driver företag By Inclusion och är bland annat med och bygger nätverk, speciellt med kvinnor. Hon jobbar dessutom med frågor om jämställdhet och på senare tid även med MeToo-relaterade frågor.

”MeToo har synliggjort ett problem som nu blivit en affärsstrategisk fråga. Plötsligt synliggörs något i organisationer, något som man tidigare inte velat befatta sig med. Min uppfattning är att alla organisationer har anledning att vara oroliga idag.”

”När det gäller kvinnor och kompetens är det självfallet så att vi har det som behövs och förutsättningarna för att finnas med på ett helt annat sätt än i dag. Andelen kvinnor i ledningsgrupper i svenska börsbolag är bara tjugo procent, i styrelser är det trettio procent och andelen kvinnliga vd:ar är sex procent.”

”Det verkar ligga i generna i befolkningen att män i högre grad anses ha potential medan kvinnor måste jobba för att visa sin potential. Samtidigt undervärderar kvinnor ofta sin kompetens och har inte så höga förväntningar på en befordran som männen.”

Ett intressant faktum som hon tog upp är att det är dubbelt så många kvinnor som män som tar ut sin högskoleexamen. Den största anledningen är att män får jobb ändå, utan att slutföra sina studier. ”Girls learn – boys earn” är ett uttryck.

Via ett antal workshops tog man, under ledning av Io Skogsmyr som är Development project leader på Sustainable Business Hub, fram förslag på hur fempack ska drivas vidare i framtiden och vilka ämnen man bör fokusera på under aktiviteterna 2018. Programmet kommer annonseras i början av det nya året.

Dagen avslutades med mingel med en tårta och lite bubbel i glasen.

Nya medlemmar – VA SYD, Super Dry Scandinavia och Packground

Julefrid närmar sig med stormsteg och Packbridges julfirandet börjar tidigt med tre nya medlemmar! VA SYD, Super Dry Scandinavia och Packground har anslutit sig till vårt nätverk.

 

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall. VA SYD verkar i Sydvästra Skåne och hanterar avfallshanteringen i Burlöv och Malmö.

VA SYD är ett lokalt kommunalförbund vilket innebär att de är en politiskt styrd organisation som består av sina medlemskommuners VA-verksamheter. Medlemskommunerna är Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö.

 

Super Dry är en av världens ledande leverantörer av torkmedel och fuktskadeförebyggande lösningar. Deras produkter används ofta i sjötransporter och containers i tillverkningsindustrier världen över.

Det finns praktiskt taget ingen gräns för antalet produkter som har fått Super Dry-skydd under transport världen över. De omfattar möbler, kläder, skor, väskor, hantverk, elektronik, leksaker, maskiner, bildelar, metaller, metallprodukter, jordbruksprodukter, läkemedel etc. Super Dry har som mål att tillhandahålla de mest effektiva och kostnadseffektiva lösningarna för våra kunder. I kampen för att eliminera fuktskador levererar de inte enbart torkmedel och fuktabsorbenter, utan hjälper även till med att granska alla aspekter av kundens tillverkning, lagring och transport för att hitta faktorer som på olika sätt kan inverka negativt på kvaliteten av varorna.

 

Förpackningsdesign och konsultföretag Packground AB specialiserar sig på att utveckla förpackningsupplevelser som gör skillnad. Med många års erfarenhet från globala förpackningsutvecklingsprojekt inom detaljhandeln kan Packground förverkliga era förpackningsvisioner och skapa kompromisslöst mervärde över hela värdekedjan. De ger även stöd från koncept till effektivt producerade lösningar. Grunderna i deras arbete är innovation, detaljerad kunskap och ansvarig design.

 

Vi hälsar VA Syd, Super Dry Scandinavia och Packground varmt välkomna!

”The revolution was not televised”

Istället var det diskussioner om revolutionerande förpackningsmaterial som leddes av Food Valley i den lilla staden Ede, Nederländerna. Food Valley är en nederländsk nätverksorganisation kring livsmedelsindustrin. De främjar innovation och stöder sina medlemmar med utbildningsprogram, nätverk och konferenser.

Förra veckan, den 7:e december, höll de en heldagskonferens med fokus på livsmedelsförpackningar och talare från hela spektrumet av förpackningsindustrin. Morgonen inleddes med en session på temat robotik och automation. Denna session leddes av European Packaging Gallery, en nystartat nederländskt förpackningskluster.

Resten av dagen innehöll en inspirerande blandning av trendobservationer, internationella perspektiv, en inblick i de akademiska möjligheterna, flera intressanta fall samt en presentation från Packbridges Felix Helander.

”Vi fick möjlighet att prata om nytt förpackningsmaterial under rubriken Revolutionary Packaging. Jag hade ganska mycket intresse kring material från våra medlemmar som jag introducerade,” berättar Felix.

Packbridge har haft god kontakt med Food Valley de senaste åren och har nu tagit ytterligare steg för att fördjupa samarbetet, något som skulle kunna gagna båda klustrens medlemmar.

Planerar du att digitalisera? Region Skåne erbjuder ekonomiskt stöd

Region Skåne gör årligen ett par utlysningar där Skånska små och medelstora företag får en chans att få ekonomiskt stöd vid digitalisering. Senast delades ca. 2 000 000 SEK ut till ett 15 tal företag i denna digitaliserade version av ”Draknästet” och Packbridges Tony Spodnjak satt med i juryn för urvalsprocessen. Det går att få bidrag på upp till 250 000 kronor för förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.

Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse genom digitalisering, till exempel genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

”Det har varit jättekul och inspirerande att sitta med i juryn och ta del alla innovativa förslag.” – säger Tony Spodnjak.

Fler utlysningar är att vänta under 2018. Vi kommer annonsera kommande utlysningar i Packbridge nyhetsbrev i god tid inför anmälan. Välkommen att sända in din anmälan då.

Digitalisering innebär i det här fallet att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Företag kan beviljas mellan 100 000 och 250 000 kronor. Företaget måste själv stå för minst hälften av de externa projektkostnaderna.

Ett skånskt små och medelstort företag är i det här fallet ett företag med mellan två och fyrtionio personer.

 

Pharma och förpackningar drog storpublik till Köpenhamn

Närmare 80 deltagare samlades i Örestad, Köpenhamn när Packbridge, Medicon Valley Alliance, Eson Pac, Copenhagen Capacity och Invest in Skåne gemensamt stod som värdar och bjöd in sina respektive nätverk. Packbridge har samarbetat med våra vänner på andra sidan sundet sedan en tid tillbaka och det finns mycket att vinna på att integrera kunskapen mellan våra respektive nätverk.

Det bjöds på ett omfattande program denna tisdag, 28 november, och innan dagen hade avrundats med mingel, dryck och middags plockmat kring 18:00 så hade tolv talare delat med sig av sina idéer. Bland talarna fanns Eson Pac, Bosch, UPM Raflatac, Price Waterhouse Coopers, ACREO RISE, Region Skåne och Skåne Innovation.

”Vi har haft ett fantastiskt event och den stora uppslutningen visar att det finns ett stort intresse för Packbridge och nätverket vi representerar i Danmark. Vi har nu tagit ännu ett steg att fördjupa samarbetet med våra danska partners, Medicon Valley Alliance och Copenhagen Capacity, och ser stort värde i att skapa fler event tillsammans framöver,” säger Packbridges VD, Johan Mårtensson.

 

Intresserad av att få reda på mer om vad som hände under dagen? Se sammanfattningsfilmen nedan

Sealed Air, Fiskeby Board och Lenzing AG – Välkomna till Packbridge

Juledekorationer och ljus sätts upp och sprider julvärme på stadens torg och i hemmets vrå. Det är en tid för reflektion och att tänka över vad man är tacksam över. På Packbridge är vi tacksamma att kunna välkomna tre nya medlemmar till nätverket! Nämligen Fiskeby BoardSealed Air och Lenzing AG.

 

Fiskeby har tillverkat papper och kartong sedan 1637. Hantverk har blivit till högteknologisk produktion, men en sak är konstant, deras ambition att ge högsta kvalitet avseende både produkter och kontakten med kunden. Fiskebys produkter är tillverkade av 100% återvinningsfiber, något som ger tydliga miljöfördelar och ligger helt i linje med moderna krav på ett hållbart samhälle.

Fiskeby är ett självständigt företag med en tillverkningsanläggning i Fiskeby, Norrköping. De har försäljningskontor i Norrköping, Aylesbury, Ottobeuren och affärspartners i Warszawa, Paris och Istanbul.

 

Med välkända produkter som Cryovac för livsmedelsförpackningar, bubbelplast och förpackningar för rengöring och hygien har Sealed Air vuxit till en utav förpackningsbranschens största aktörer. Med över 200 enheter runt om i världen och 25 000 anställda har Sealed Air en betydande internationell närvaro på alla större marknader.

 

Lenzing-koncernen är en världsledande fiberproducent med huvudkontor i Österrike och produktionsanläggningar på alla större marknader samt ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och marknadsföringsbyråer. Lenzing levererar den globala textil- och fiberdukindustrin med högkvalitativa botaniska cellulosafiber. Dess portfölj sträcker sig från lösningsmassa till standard- och specialcellulosafibrer.

Företaget har nyligen lanserat en innovativ produktportfölj som riktar sig mot livsmedelsindustrin och varumärkesägare med bland annat nät och påsar till frukt och grönsaker tillverkat av cellulosafiber.

 

Vi hälsar Fiskeby BoardSealed Air och Lenzing AG varmt välkomna!

Packbridge var ”överallt” på Empack 2017

Empack 2017 som arrangerades i Kista i oktober var en mässa där Packbridge var synligt i flera sammanhang. Vi hade förutom en egen välbesökt monter (många är intresserade av Packbridge) även en monter för deltagare i Packbridge Challenge 2017, det vill säga den nystartade tävlingen för start-up företag och entreprenörer (som för övrigt i år vanns av finska Koepala med en smart lösning för take-away food). Här kunde besökarna ta del av ett antal av de deltagande företagens lösningar, och nya lösningar lockar alltid publik.

För ett år sedan etablerade vi fempack, nätverket för kvinnor i förpackningsbranschen, och intresset och deltagandet har varit rekordstort vid mötena. Fempack firar för övrigt ett år den 14 december med ett möte i Malmö. På mässan arrangerade vi ett mingelmöte med lite bubbel som var mycket uppskattat.

Förre statsministern Fredrik Reinfeldt var öppningstalare på mässan. Han lockade storpublik – uppskattningsvis ett par hundra personer hade samlats framför den Multivac sponsrade scenen. Vår vd Johan Mårtensson, fick äran att vara moderator.
På 35 minuter hann Fredrik Reinfeldt prata både förpackning, bilindustri, Kinas utveckling, EU, USA och muren mot Mexico, Brexit, e-handel, digitalisering och protektionism…
Avslutningsvis hann han också med att svara på några frågor innan det stora selfiekriget bröt ut. Många kände sig manade att ta en sådan med Fredrik som för övrigt även var med på en ”groupie” på scenen tillsammans med Johan Mårtensson och en entusiastisk publik.

”Vi hade en mycket bra mässa och kände verkligen av det stora intresset för Packbridge och våra aktiviteter”, kommenterar Johan Mårtensson.

Packbridge besökte Leeds och presenterade för ledande varumärkesägare

I veckan blev Packbridge inbjuden till The Retail Institute i England för att presentera Packbridges nätverk och hur vi jobbar med innovation och samarbeten inom värdekedjan.

”Vi har på senare år upplevt ett ökat internationellt intresse. Både för vårt sätt att arbeta och vårt nätverk, men även för vårt fokus på hållbarhet, innovation och samarbete inom värdekedjan.” säger Johan Mårtensson, VD Packbridge.

Bland åhörarna fanns representanter från ledande varumärken som Unilever, Nestlé, Mars, Associated British Foods, Arla Foods.

”Vår presentation resulterade i många bra möten och diskussioner. Vi har nu stärkt vår position internationellt och hos de stora varumärkesägarna. Vi ser fram emot att framöver involvera dem mer i Packbridge samt fördjupa vår relation med The Retail Institute.” säger Johan Mårtensson.

Höstens första medlemmar – Grafokett och Graphic West

När höstmörkret börjat lägga sin slöja över land och rike så kan vi inte tänka oss en bättre energiboost än nöjet att välkomna två nya medlemmar till Packbridges nätverk. De senaste i raden är Grafokett och Graphic West.

 

Med kontor i Ängelholm, Göteborg och Stockholm/Norrtälje levererar Grafokett high-end lösningar för SupplyFlow™. Med stor lyhördhet för kundens behov erbjuder de helhetskoncept för allt kring etiketter, från avancerad mjukvara till skrivare och färgband och för kunder inom tillverkningsindustrin i många olika branscher. Vidare erbjuder de molnbaserade print-on-demand-lösningar som passar globala företag med produktionsenheter på flera platser.

”I en värld som förändras allt snabbare är man beroende av att ha tillgång till relevant och kontinuerligt information. Grafokett uppfattar Packbridge som precis rätt sorts forum för att nätverka, lära oss nytt och knyta nya Partners till oss. Därför går vi nu in som medlemmar och ser fram emot att engagera oss i Packbridge olika forum”, säger Robert Östman, CEO på Grafokett AB.

 

Höstens andra nya medlem, Graphic West, har sitt kontor på andra sidan sundet. Grundat 1983, är Graphic West en internationell leverantör av utrustning för konvertering och limning till kartongindustrin. Med enheter i Danmark, England, Australien och USA har de närvaro på den internationella scenen och säljer maskiner och utrustning i mer än 60 länder.

Företagets danska division har bevisat att innovation kan komma från osannolika källor då de tog ledningen för att utveckla ett on-demand arbetsflöde för beställning av tryckta förpackningar som vissa läkemedelsföretag och tryckerier tidigare ansåg vara omöjligt. Graphic West identifierade möjligheter att konsolidera produktionssteg, sänka kostnaderna och förbättra effektiviteten vid produktion av medicinlådor och vidtog åtgärder för att göra konceptet till verklighet.

 

Vi hälsar Grafokett och Graphic West varmt välkomna!

Subscribe to our newsletter